479/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 55ο/19-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 479/2017

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής 422,84€ του δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΑΓ. ΤΣΙΦΤΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση αίτησης του Παναγιώτη Κίσσα του Αγγέλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αρίθμ. 144/2017 Απόφασης Δημάρχου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 20895/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Β’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα: «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 422,84€ του δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή (Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΑΓ. ΤΣΙΦΤΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ) για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση αίτησης του Παναγιώτη Κίσσα του Αγγέλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αρίθμ. 144/2017 Απόφασης Δημάρχου Σικυωνίων» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

         Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010.

         Ακολούθως, o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-12-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

        

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

         Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

         Σύμφωνα με την 113/2009 πράξη του 1ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου «οι προεισπράξεις δικηγορικής αμοιβής του Δ.Σ., οι οποίες κατατίθενται υποχρεωτικά από το δικηγόρο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 6 του άρθρου 96 του Κώδικα περί Δικηγόρων, αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των περιγραφόμενων ως άνω δικαστικών ενεργειών από το φερόμενο ως δικαιούχο δικηγόρο».

         Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 «Καθορισμός αμοιβής με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης» του Κώδικα Δικηγόρων που κυρώθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-09-2013) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/06-11-2013) εάν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το Παράρτημα Ι του Κώδικα.

         Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κος Άγγελος Τσιφτσής {Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΑΓ. ΤΣΙΦΤΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ} (σημείωμα σε αίτηση αναστολής, γραμμάτιο προκαταβολής εξόδων Δικηγορικού Συλλόγου και το αρίθμ. 31/2017 τιμολόγιο παροχής νομικών υπηρεσιών) για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες που διενήργησε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 295/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ποσού (422,84) ΕΥΡΩ, «για σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση αίτησης του Παναγιώτη Κίσσα του Αγγέλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αρίθμ. 144/2017 Απόφασης Δημάρχου Σικυωνίων».

         Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής του Πληρεξουσίου Δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή {Μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ΑΓ. ΚΩΣΤΑΡΑ – ΑΓ. ΤΣΙΦΤΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ} και τη διάθεση πίστωσης ποσού (422,84) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 02.00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στον δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

Κιάτο 18 Δεκεμβρίου   2017

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                  Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                           και Προμηθειών

Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                    Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                                        (Τ.Υ.)                                                                       (Τ.Υ.)

 

       Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 εδάφ. ιε και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 18-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής,
 •    τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010 κι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Β. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 422,84 € στο δικηγόρο Άγγελο Τσιφτσή, που αφορά τη σύνταξη σημειώματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά τη συζήτηση αίτησης του Παναγιώτη Κίσσα του Αγγέλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αρίθμ. 144/2017 Απόφασης Δημάρχου Σικυωνίων, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αρίθμ. 295/2017Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Γ. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 422,84 €σε βάρος του Κ.Α. 00.6111.001 «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή του δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 479/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 19-12-2017

Print Friendly, PDF & Email