368/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 40ο/17-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 368/2017

 

Περίληψη: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της 3ης κατά σειρά µειοδότριας εταιρείας του 1ου υποέργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της οµότιτλης Πράξης του Μέτρου 7 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17072/13-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 23ο

 

    Στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της 3ης κατά σειρά μειοδότριας εταιρείας του 1ου υποέργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» – Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 11.10.2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

**********************************************

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 4.2 της με αριθμ. πρωτοκόλλου: 13550/07.08.2015 διακήρυξης του εν θεμάτι 1ου υποέργου, με την με αριθμό πρωτοκόλλου : 16268/02.10.2017 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητήθηκε από την 3η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος του, επιπλέον δε ζητήθηκε να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά με ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας κοινοποίησης της.

 1. 1)Φορολογική Ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης καθώς και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.
 2. 2)Ασφαλιστική Ενημερότητα της εργοληπτικής επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει καθώς και όλων των υπό εκτέλεση έργων.
 3. 3)Βεβαίωση Ε.Τ.Α.Α. της εργοληπτικής επιχείρησης και των Κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει για την μη απασχόληση μισθωτών μηχανικών.
 4. 4)Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
 5. 5)Πιστοποιητικό/ά περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης ή/ και αναγκαστικής διαχείρισης.
 6. 6)Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων, συνοδευόμενη από : α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και β) βεβαιώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο μέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία κατά την ημερομηνία δημοπράτησης.

Βάσει της διακήρυξης του έργου, τα στοιχεία ελέγχονται από την Προϊσταμένη Αρχή και εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση, στο μειοδότη (σύναψη σύμβασης), με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με το οποίο η 3η μειοδότρια κοινοπραξία του εν θεμάτι έργου, ήτοι η εταιρεία«ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε.», κατέθεσε στο Δήμο τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν με τη προαναφερθείσα πρόσκληση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με τη νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

Þ     Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Οικονομική Επιτροπή.

Þ     Έγγραφη πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης από την Προϊσταμένη Αρχή, μαζί με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών, σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Þ     Υπογραφή της Σύμβασης.

Þ     Εκτέλεση του έργου.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

Για την ολοκλήρωση του 1ου υποέργου με τίτλο : «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», να πραγματοποιηθεί :

 1. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
 2. Λήψη απόφασης περί δυνατότητας σύναψης σύμβασης με την 3η μειοδότρια εταιρεία (υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας μειοδότη).
 3. Εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για αποστολή πρόσκλησης στην 3η μειοδότρια εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης του εν θεμάτι 1ου υποέργου, εντός 15 ημερών με ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών.
 4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης Κατασκευής Έργου.»

Ο Προιστάμενος Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου ΠΕ3

(Τ.Υ.)

**********************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 4.2 της με αριθμ. πρωτοκόλλου: 13550/07.08.2015 διακήρυξης του εν θεμάτι 1ου υποέργου,
 • την υπ’ αριθμ. 321/2017 ΑΟΕ περί ανάθεσης ολοκλήρωσης στην 3η κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία εν θεμάτι 1ου υποέργου,
 • την με αριθμό πρωτοκόλλου : 16268/02.10.2017 πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία ζητήθηκε από την 3η μειοδότρια εταιρεία του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό,
 • την από 11.10.2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.     Την έγκριση των επικαιροποιημέων δικαιολογητικών της 3ης κατά σειρά µειοδότριας εταιρείας ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. του 1ου υποέργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της οµότιτλης Πράξης του Μέτρου 7 του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Β.     Τη σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού #144.811,59# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τη 3η μειοδότρια εταιρεία ΓΕΩΓΝΩΜΩΝ Ο.Ε. που εδρεύει στην οδό Ρήγα Φεραίου 153 στην Πάτρα με ΑΦΜ 998434068 και Δ.Ο.Υ. Γ’ Πατρών και τηλ. 2610-324314 με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,59% (υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις καταλληλότητας μειοδότη).

Γ.      Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου (Διευθύνουσα Υπηρεσία) για αποστολή πρόσκλησης στην 3η μειοδότρια εταιρεία για την υπογραφή της Σύμβασης του εν θεμάτι 1ου υποέργου, εντός 15 ημερών με ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών.

Δ.     Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της εν λόγω Σύμβασης Κατασκευής Έργου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 368/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 1710-2017

Print Friendly, PDF & Email