121/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 13ο/25-04-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ121/2017

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5338/21-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -4- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης 3. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 11-04-2017 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

****************************************************

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 30.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.}.

Στο Κιάτο σήμερα την 11η Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

 1. 1.Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος ως Προεδρεύων,
 2. 2.Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος τακτικό μέλος &
 3. 3.Λεωνίδας Μαστοράκος, Δημοτικός Υπάλληλος τακτικό μέλος

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 4060/29-03-2017 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v  Εμφανίσθηκαν κατά σειρά οι πιο κάτω, που παρέδωσαν φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Όλοι οι φάκελοι, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο παρών πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφησαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 29573 ΟΔΟ 1η ΙΔΙΟΣ (ΑΝ 269016)
2ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 28619 ΟΔΟ Α1 ΙΔΙΑ (ΑΚ 363301)
3ος Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. 29241 ΟΔΟ 1η ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ       (ΑΕ 736250)
4ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 26604 ΟΔΟ 2η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4905/12.04.17 (09:58)

v  Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφορά, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης στον Πίνακας [2] και ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους.

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΑΙ ΝΑΙ
2ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΑΙ ΝΑΙ
3ος Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ
4ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ

v  Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (Ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 38,72 ΝΑΙ
2ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 31,29 ΝΑΙ
3ος Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 38,00 ΝΑΙ
4ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 38,43 ΝΑΙ

v  Η Ε.Δ. διαπίστωσε ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι Αποδεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί, κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
1ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 38,72
2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 38,43
3ος Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. 38,00
4ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 31,29

v  Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 4060/29-03-2017διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [5] που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ [5]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος

ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.
3ος Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε.
4ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

v  Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι Πίνακα [6].

ΠΙΝΑΚΑΣ [6]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1724475/07-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 55477/11-04-2017
2ος ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 1470/06-04-2017 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ                   146 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4944/11-04-2017
3ος Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ-Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. LD1710000008/10-04-2017 ATTICA BANK ΚΟΡΙΝΘΟΣ 4945/11-04-2017
4ος ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1724490/07-04-2017 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 55480/11-04-2017

v  Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.

«ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» με έκπτωση 38,72%.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. – Κωνσταντίνα Φίλη 2. – Πηνελόπη Μακαβέλου 3. – Λεωνίδας Μαστοράκος

****************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμών έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 2. τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. την υπ’ αριθμ. 21/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΨΧΩ1Θ-ΡΞ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων έτους 2017 Προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 €,
 4. Την υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Την υπ’ αριθμ. 84/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας» με ΑΔΑ: ΩΩ0ΔΩ1Θ-2Χ0 και ΑΔΑΜ: 17REQ005988365 2017-03-29 (ΠΑΥ 227/2017),
 6. Την υπ’ αριθμ. 4060/29.03.2017 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17PROC005990020 2017-03-29,
 7. Την υπ’ αριθμ. 4062/29.03.2017 Περίληψη Διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού,
 8. τo από 11-04-2017 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού έργων, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία των φακέλων που υποβλήθηκαν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 11-04-2017 1ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην ΤΚ Γονούσας».

B.- Κηρύσσειπροσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, τον ΚΩΤΣΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που εδρεύει στην Αχαΐας 32 ΤΚ 11523 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΑΘΗΝΑ, με Α.Φ.Μ. 075595650, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τηλ. 210-6990219, με μέσο ποσοστό έκπτωσης τριάντα οκτώ κόμμα εβδομήντα δύοτοις εκατό 38,72%.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26-04-2017

Print Friendly, PDF & Email