5/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 1ης/13-01-2015 Τακτικής συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 5/2015

Περίληψη :

Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών του Δήμου Σικυωνίων για την πρόσβαση και κολύμβηση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Ιανουαρίου 2015, ημέρα της εβδομάδας, Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ.162/08-01-2015έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη , δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1

ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

»

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

3

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.

»

ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

4

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

»

ΚΟΥΤΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

»

5

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

»

ΤΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

»

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

»

ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

»

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.

»

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

»

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ-ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

»

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

»

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

»

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

»

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

»

ΚΕΛΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ Αποχώρησε μετά την συζήτηση του 7ου

θέματος της ημ. διάταξης.

»

ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

»

ΣΑΡΧΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

»

ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

»

ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

»

ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ .

»

ΜΠΑΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Φαρμάκης Παναγιώτης

(Δ.Κ. Κιάτου)

1

Βρέντας Ιωάννης

(Διμηνιού)

2

Τυρλής Άγγελος

(Λαλιωτίου)

2

Νικολάου Δημήτριος

(Κάτω Διμηνιού)

3

Στάθης Σωτήριος

(Μεγ. Βάλτου)

3

Σπηλιώτης Δημήτριος

(Κλημεντίου)

4

Θεοχάρης Πολυχρόνης

(Αρχ.Σικυώνας – Βασιλικού)

4

Ραφτόπουλος Κων/νος

(Κρυονερίου)

5

Κλειούφη Γεωργία

(Μουλκίου)

6

Κελλάρης Δημήτριος

(Πασίου)

7

Νικολάου Νικόλαος

(Σουλίου)

8

Ράπτης Νικόλαος

(Καισαρίου)

10

Αθανασούλης Ιωάννης

(Λαύκας)

11

Γαλάνης Σπυρίδων

(Ψαρίου)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Καλαντζής Παναγιώτης

(Γονούσας)

1

Ρήγας Ιωάννης

(Βελίνας)

2

Σταθακόπουλος Κων/νος

(Παραδεισίου)

2

Μηλιώτης Γεώργιος

(Μικ. Βάλτου)

3

Καραχοντζίτης Νικόλαος

(Ασπροκάμπου)

3

Σκούπας Απόστολος

(Μποζικών)

4

Δεδάκης Σπυρίδων

(Καστανέας)

4

Μπασιώτης Ιωάννης

(Τιτάνης)

5

Καρατζάς Σωτήριος

(Στυμφαλίας )

5

Δρίμας Ιωάννης

(Δροσοπηγής)

6

Ρέλιας Αθανάσιος

(Γκούρας)

6

Σελέκος Κων/νος

(Καλιάνων)

7

Μπεκιάρης Δημήτριος

(Φενεού)

7

Μπελίτσης Παναγιώτης

(Κεφαλαρίου)

8

Σκάζας Δημήτριος

(Κυλλήνης)

9

Παπουτσής Απόστολος

(Αρχ. Φενεού)

10

Τσετσώνης Παναγιώτης

(Κάτω Ταρσού)

11

Μουλόπουλος Κων/νος

(Ματίου)

12

Κουλούκης Σωτήριος

(Μεσινού)

13

Τζιώρης Γεώργιος

(Μοσιάς)

14

Παναγόπουλος Δημ.

(Πανοράματος)

15

Κοτσίρης Βασίλειος

(Στενού)


ΘΕΜΑ 7ο

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών του Δήμου Σικυωνίων για την πρόσβαση και κολύμβηση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίουτην από 12/12/2014 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ
κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Θαλασσίων περιοχών για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Σχετ.: α) Το με αρ. Φακέλου 511.19/17-10-2014 έγγραφο του Γρ. Λιμενικής Αστυνομίας, Λιμεναρχείου Κορίνθου.

β) Το με αρ. πρωτ. 25235 / 05-11-2014 έγγραφο μας.

Σας γνωρίζουμε ότι:

Α) Με το α’ σχετικό μας ζητήθηκε να καταχωρήσουμε παραλίες που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης μας, στο θαλάσσιο χώρο των οποίων θα επιτρέπεται το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

Β) Με το β’ σχετικό ζητήθηκαν από το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τη Δ.Κ. Σικυωνίων, τη Τ.Κ. Διμηνιού και τη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, στη περιοχή ευθύνης των οποίων ανήκει η παραλία του Δήμου μας, προτάσεις επί του θέματος.

Κατόπιν τούτων, σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφα των σχετικών αποφάσεων, συμπληρωμένο τον πίνακα του παραρτήματος του εγγράφου του Γραφείου Λιμενικής Αστυνομίας και εισηγούμαστε, στη περιοχή ευθύνης του Δήμου μας να καταχωρηθούν για το λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς οι κάτωθι παραλίες:

Α/Α

Ονομασία ή τοπωνύμιο παραλίας και περιοχή που ανήκει.

Στίγμα του κέντρου της παραλίας

1

Το τμήμα παραλίας βόρεια της οδού Ολυμπιονικών (σούπερ μάρκετ LIDL) έως το χώρο του πρώην εργοστασίου NILONCA, στο Κιάτο

2

Το τμήμα παραλίας βόρεια του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, από το λιμενοβραχίονα έως τις εκβολές του ποταμού Ελλισώνα, στο Κιάτο.

3

Θέση «πικραγγουριά», το τμήμα παραλίας δυτικά της κοίτης του ποταμού Σελίανδρου και σε μήκος είκοσι (20) περίπου μέτρων, στη Τ.Κ. Διμηνιού.

4

Το τμήμα παραλίας ανατολικά της κοίτης του ποταμού Σελίανδρου και σε μήκος είκοσι (20) περίπου μέτρων, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τις σχετικές αποφάσεις των Τ.Κ. Διμηνιού, Κάτω Διμηνιού, της Δ.Κ. Κιάτου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την αριθ. 5/2014 απόφαση Τ.Κ. Διμηνιού,

  • την αριθ. 19/2014 απόφαση Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού,

  • την αριθ. 81/2014 απόφαση Δ.Κ. Κιάτου,

  • την αριθ. 108/2014 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων,

  • την από 12-12-2014 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσία,

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

[Μειοψηφούντων των κ.κ. Σπανού Κων., Γεώργα Χρ., Σκαρμούτσου Νικ., Σαρχάνη Κων., Μπακόλια Παν.,

οι οποίοι έδωσαν λευκή ψήφο]

Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι τα παρακάτω σημεία της παραλίας που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου μας, ως χώρους για την πρόσβαση και κολύμβηση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς:

Α/Α

Ονομασία ή τοπωνύμιο παραλίας και περιοχή που ανήκει.

Στίγμα του κέντρου της παραλίας

1

Το τμήμα παραλίας βόρεια της οδού Ολυμπιονικών (σούπερ μάρκετ LIDL) έως το χώρο του πρώην εργοστασίου NILONCA, στο Κιάτο

2

Το τμήμα παραλίας βόρεια του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου, από το λιμενοβραχίονα έως τις εκβολές του ποταμού Ελλισώνα, στο Κιάτο.

3

Θέση «πικραγγουριά», το τμήμα παραλίας δυτικά της κοίτης του ποταμού Σελίανδρου και σε μήκος είκοσι (20) περίπου μέτρων, στη Τ.Κ. Διμηνιού.

4

Το τμήμα παραλίας ανατολικά της κοίτης του ποταμού Σελίανδρου και σε μήκος είκοσι (20) περίπου μέτρων, στη Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 5/2015

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14-01-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email