263/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ:10605

Απόφαση Δημάρχου αριθ.263

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

  έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων στις 01 & 02 Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

1.             Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 3ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 5ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 2ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 4ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • 7ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου & 1ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • 7ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • 6ο Νηπιαγωγείο Κιάτου
 • Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου &Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 • Δημοτικό Σχολείο Πασίου &Νηπιαγωγείο Πασίου
 • Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας
 • Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου
 • Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού
 1.    Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

        

 1.      Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού              
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού                

                                                             Κιάτο 30 Σεπτεμβρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας                            

Print Friendly, PDF & Email

264/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 10606

Απόφαση Δημάρχου αριθ.264

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων στις 01 & 02 Οκτωβρίου 2018 ως εξής:

 1.       Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
 • 1ο Γυμνάσιο Κιάτου
 • 2ο Γυμνάσιο Κιάτου
 • Εσπερινό Γυμνάσιο
 • 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
 • 1 ΕΠΑΛ Κιάτου
 • 2Ο Γενικό Λύκειο Κιάτου
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου
 1.      Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακή Τάξη Καλλιάνων
 1.          Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                     Κιάτο 30 Σεπτεμβρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

260/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ : 10558

Απόφαση Δημάρχου αριθ.260

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/07-06-2010), περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με εκείνες του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.
 3. 3.Την αριθμ. πρωτ: 255633/1500/27-09-2018 Απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την οποία, με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, θα παραμείνουν κλειστές, για προληπτικούς λόγους όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σήμερα Παρασκευή 28/09/2018, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, όπως προκύπτει από τα έκτακτα δελτία που έχουν εκδοθεί από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.

Αποφασίζουμε

           Τη διακοπή της λειτουργίας των Δημοτικών Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών που υπάγονται στον Δήμο Σικυωνίων, για σήμερα Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων και των θυελλωδών ανέμων που θα επικρατήσουν, για λόγους ασφάλειας των παιδιών που φιλοξενούνται σε αυτούς.

            Ομοίως θα παραμείνουν κλειστές κατά την ανωτέρω ημερομηνία και όλες οι σχολικές μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στον Δήμο μας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

                     Κιάτο 28 Σεπτεμβρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. 1)Ν.Π.Δ.Δ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
 2. 2)Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
 3. 3)Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
 4. 4)Σχολικές Μονάδες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου
 5. 5)Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                                

Print Friendly, PDF & Email

195/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΔΑ:ΨΟ91Ω1Θ-Ο2Ψ

ΝΟΜΟΣΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7409

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 195

Ο Δήμαρχος

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 (τ.Α΄114).
 3. Τις υπ’αριθμ.25/28-2-2018(ΑΔΑ:ΨΡΩ7Ω1Θ-ΖΥ7),63/30-3-2018(ΑΔΑ:ΩΜΣΜΩ1Θ-40Θ &33/2017 Ορθή Επανάληψη(ΑΔΑ:Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ) προγενέστερες Αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
 4. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

   Αποφασίζουμε

 

 1. 1.Τροποποιούμε την 63/30-3-2018(ΑΔΑ:ΩΜΣΜΩ1Θ-40Θ) προηγούμενη Απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχου» και στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. Πανάγου Αθανάσιο του Παναγιώτη ανακαλούμε την αρμοδιότητα της τέλεσης Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 2. 2.Συμπληρώνουμε την 25/28-2-2018(ΑΔΑ:ΨΡΩ7Ω1Θ-ΖΥ7), προηγούμενη απόφαση Δημάρχου «περί ορισμού Αντιδημάρχου» και στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη, μεταβιβάζουμε επιπλέον την αρμοδιότητα της τέλεσης Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
 3. 3.Τροποποιούμε στο κεφ. Γ της 33/2017 σε Ορθή Επανάληψη                   (ΑΔΑ:Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ) προγενέστερης Απόφαση Δημάρχου το εξής:

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Τσιάνου όλες τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πανάγου Αθανάσιος.

Ηπαρούσαναδημοσιευθείσύμφωναμε το Νόμο καινααναρτηθείστηνΙστοσελίδατου Δήμου.

 

Κιάτο 18-7-2018

Ο Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

125/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.5064

Απόφαση Δημάρχου αριθ.125

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Την παρ.1 εδ. ια΄ του άρθρου 3 του υπ’ αριθμ.79/2017 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία της παρακάτω σχολικής μονάδας    για σήμερα Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 λόγω της Τοπικής Εορτής του Πολιούχου Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης.

                                                                Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων  

 • Νηπιαγωγείο Κάτω Διμηνιού        

                                                                  

                                                                         Κιάτο 21-5- 2018

                        Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

& Αντιδήμαρχος

Περιβάλλοντος Πρασίνου

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας                            

Print Friendly, PDF & Email

111/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 4418

     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Αριθ. 111

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α 72/08-04-1999) Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.E.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού.
 3. Το αριθ. πρωτ:112945/262/30-4-2018 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με θέμα «Εορτασμός για την Ημέρα Λήξης Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Τετάρτη 9η Μαΐου 2018 ημέρα εορτασμού λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γενικό σημαιοστολισμό από της 8η πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου της 9ης Μαΐου και φωταγώγηση των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ και των Τραπεζών από της δύσεως του ηλίου της 9ης Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης, ως έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους Πολεμιστές, τους Αγωνιστές, τους Νεκρούς και τα Θύματα του Ιερού Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του Ελληνικού Λαού εναντίον των εχθρικών Στρατευμάτων Κατοχής.

     Κιάτο 03-5-2018

            Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

101/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 4214

Απόφαση Δημάρχου αριθ.101

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Των τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και συγκεκριμένα ασφαλτόστρωση στον αύλειο χώρο της σχολικής μονάδας Γυμνασίου –Λυκειακής τάξης Καλλιάνων για αύριο Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για αύριο Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 λόγω τεχνικών εργασιών στον αύλειο χώρο της.

                       Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας

 • Γυμνάσιο –Λυκειακή Τάξη Καλλιάνων

                     Κιάτο 26 Απριλίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

100/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 4212

Απόφαση Δημάρχου αριθ.100

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Των τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και συγκεκριμένα ασφαλτόστρωση στον αύλειο χώρο της σχολικής μονάδας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων για αύριο Παρασκευή 27 Απριλίου 2018.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για αύριο Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 λόγω τεχνικών εργασιών στον αύλειο χώρο της.

                       Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων

                     Κιάτο 26 Απριλίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

25/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                  ΑΔΑ:ΨΡΩ7Ω1Θ-ΖΥ7

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2052

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 25

ΟΔήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ιδίου Νόμου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 πρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010),έτσι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν όσον αφορά την Αντιμισθία Αντιδημάρχων.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 (τ.Α΄114).
 4. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθ.2629/(τ.Β΄9-11-2011).
 5. Την υπ’ αριθμ. 33/2017 Ορθή Επανάληψη ( ΑΔΑ: Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Σικυωνίων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 6. Την από 28.2.2018 αίτηση παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Κελλάρη Ιωάννας του Παναγιώτη από τη θέση της Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού.
 7. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αποφασίζουμε

 • Αποδεχόμαστε την από 28.2.2018 αίτηση παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Κελλάρη Ιωάννας του Παναγιώτη από τη θέση της Αντιδημάρχου και ως εκ τούτου ανακαλούμε αυτήν από τη θέση της Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού πριν την λήξη της θητείας της και την απαλλάσσουμε από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της είχαν ανατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: 33/2017 Ορθή Επανάληψη ( ΑΔΑ: Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ ) απόφαση Δημάρχου.
 • Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 33/2017 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ) απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα εξής:

Ορίζουμε τον κατωτέρωΔημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίωνκαιτου μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:

      

Τον κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη,Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων,στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,μεθητεία από 01/3/2018έωςκαι 31/8/2019 για θέματα Περιβάλλοντοςρασίνου,ΚαθαριότηταςκαιΑνακύκλωσηςστον οποίομεταβιβάζουμεόλεςτιςπρο­βλεπόμενεςαπότηΝομοθεσίααρμοδιότητεςπουαφορούντουςτομείς ευθύνης του.

Στονοριζόμενο Αντιδήμαρχομεταβιβάζουμετηναρμοδιότητανα προΐσταταιτωναντίστοιχωνυπηρεσιώνκαιναμεριμνάγιατηντήρηση των μέτρων καικανόνων ασφαλείαςκατάτηλειτουργίατους.

ΜεταβιβάζουμεεπίσηςσεαυτόνκαιτηναρμοδιότηταναεκπροσωπείτοΔήμοσταΔικαστήριασεόλεςτιςσχετικέςτωναρμοδιοτήτων τουυποθέσειςκαιναδίνειτουςόρκουςπουεπιβάλλονταιαπότοΝόμο.

Επιπρόσθετα τουμεταβιβάζουμε τιςαρμοδιότητεςγια:

 1. Τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου που περιέχουν εργαλεία – ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται στην καθαριότητα και το πράσινο.
 2. Την απομάκρυνση από Δημοτικούς δρόμους και κοινόχρηστους χώρους του Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
 3. Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
 4. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους
 5. ΌτανοΔήμαρχοςαπουσιάζειήκωλύεται θα τον αναπληρώνειο Αντιδήμαρχος κ. Μυττάς Ιωάννης και όταναυτός απουσιάζει ήκωλύεται τακαθήκοντατου Δημάρχουθαασκούνται απότονΑντιδήμαρχοκ. Τσιάνο Ιωάννη.

ΑναθέτουμεστονανωτέρωοριζόμενοΑντιδήμαρχοτηνεπικύρωσηαντιγράφων,φωτοαντιγράφων καιτηθεώρησηγνησίου υπογραφής.

Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και απόφαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται.

ΣτηνπερίπτωσηαπουσίαςήκωλύματοςτουΑντιδημάρχουόλες τιςανωτέρωαρμοδιότητεςτιςασκείοΑντιδήμαρχοςκ. Τσιάνος Ιωάννης.

Ηπαρούσαναδημοσιευθείσύμφωναμε το Νόμο και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 28.2.2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

                                                                                                    ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

                                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Κοινοποίηση:

1. Οριζόμενος  Αντιδήμαρχος                                               

2. Δ.Ε Φενεού                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΤΑΣ

3. Δ.Ε Στυμφαλίας

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

12/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 820

Απόφαση Δημάρχου αριθ.12

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Πέμπτη 25 Iανουαρίου 2018 ως εξής:

 1. Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακή Τάξη Καλλιάνων

           2.    Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                     Κιάτο 25 Ιανουαρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

11/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.819

Απόφαση Δημάρχου αριθ.11

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:

   Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

                                                                      

                                                               Κιάτο 25 Ιανουαρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας                            

Print Friendly, PDF & Email

10/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 772

Απόφαση Δημάρχου αριθ.10

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Τετάρτη 24 Iανουαρίου 2018 ως εξής:

 1.       Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου
 1.      Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακή Τάξη Καλλιάνων
 1.          Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                     Κιάτο 24 Ιανουαρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

Print Friendly, PDF & Email

9/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 771

Απόφαση Δημάρχου αριθ.09

Ο Δήμαρχος  Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:

 1.       Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 1.    Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

        

 1.      Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού              
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού                

                                                            

                                                               Κιάτο 24 Ιανουαρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας                            

Print Friendly, PDF & Email

7/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.621

Απόφαση Δημάρχου αριθ.07

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας μέχρι τις 12:00 για σήμερα 18 Iανουαρίου 2018 ως εξής:

   Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων

 • Γυμνάσιο Κρυονερίου

                                                            Κιάτο 18 Ιανουαρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

6/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.620

Απόφαση Δημάρχου αριθ.06

Ο Δήμαρχος  Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Την λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων μέχρι τις 12:00 για σήμερα 18 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:

             Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων

 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου

                                                             Κιάτο 18 Ιανουαρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας                            

Print Friendly, PDF & Email

4/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:353

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.: 04

Ο Δήμαρχος

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011).
 2. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄114/08.06.2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010).
 3. 3.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011.
 4. 4.Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

       Αναθέτουμε χωρίς αμοιβή στο μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων κ. Μυττά Ιωάννη του Παναγιώτη την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου, που αφορούν τις Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όπως αναλύονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου.

Αναθέτουμε επίσης την υπογραφή επικύρωσης αντιγράφων από το πρωτότυπο ή από ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε καθώς και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω Δημοτικού Συμβούλου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Δήμαρχος.

Η προγενέστερη 32/2016 (ΑΔΑ:67ΓΚΩ1Θ-ΘΗΛ) Απόφαση Δημάρχου ανακαλείται.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τέλους της Δημοτικής Περιόδου και μέχρι την ανάκληση ή τροποποίησή της στο σύνολο ή κατά μέρη που αφορά.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Κιάτο 10 Ιανουαρίου 2018

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

                                                                                                           

                                                                                                            

                                                                                                                 ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Κοινοποίηση:

1. Οριζόμενος Δημοτικός Σύμβουλος                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

2.Δ.Ε Φενεού                                                                

3. Δ.Ε Στυμφαλίας

4. Υπηρεσίες του Δήμου

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

                                                                                                                        

Print Friendly, PDF & Email

1/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.214

Απόφαση Δημάρχου αριθ.01

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της σχολικής μονάδας (Γυμνάσιο –Λυκειακές Τάξεις Γκούρας) λόγω του έντονου παγετού που επικρατεί στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για σήμερα 08 Ιανουαρίου 2018 ως εξής:

   Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο  08 Ιανουαρίου 2018

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

330/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.21251

Απόφαση Δημάρχου αριθ.330

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 ως εξής:

 1.    Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου
 1. Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακή Τάξη Καλλιάνων
 1. .Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2017

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

329/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ:21250

Απόφαση Δημάρχου αριθ.329

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 ως εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 1. Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

        

 1.      Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού              
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού                    

                                                             Κιάτο 22 Δεκεμβρίου 2017

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας                              

Print Friendly, PDF & Email

326/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.21168

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.326

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 ως εξής:

 1.    Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου
 1. Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακή Τάξη Καλλιάνων
 1. .Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο 21 Δεκεμβρίου 2017

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα

2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας  

Print Friendly, PDF & Email

325/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 21167

Απόφαση Δημάρχου αριθ.325

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017 ως εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 1. Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

        

 1.      Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού              
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού                    

                                                             Κιάτο 21 Δεκεμβρίου 2017

                    

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες

2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας                              

Print Friendly, PDF & Email

87/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 04 Μαΐου 2017

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                     Αριθ. Πρωτ: 6053

     ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Αριθ. 85

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ Α 72/08-04-1999) Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών Δ.E.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ημέρα Πανελλαδικού Εορτασμού των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του Ναζισμού και του Φασισμού.
 3. Το αριθ. πρωτ:107884/286/28.4.2017 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με θέμα «Εορτασμός για την Ημέρα Λήξης Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την Τρίτη 9η Μαΐου 2017 ημέρα εορτασμού λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γενικό σημαιοστολισμό και φωταγώγηση των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ και των Τραπεζών από της δύσεως του ηλίου της 9ης Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης, ως έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους Πολεμιστές, τους Αγωνιστές, τους Νεκρούς και τα Θύματα του Ιερού Αγώνα και της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 του Ελληνικού Λαού εναντίον των εχθρικών Στρατευμάτων Κατοχής.

O Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Τσιάνος

                                                        

Print Friendly, PDF & Email

58/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΟΡΘΗ   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 4361  

                                                                                                  Κιάτο 31-03-2017

                                     Α Π OΦ Α Σ Η       Α Ρ Ι Θ.  58 / 2017

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων – Ν. Κορινθίας

Έχοντας υπόψη:

1.-Tην παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα          Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου το συγκεκριμένο άρθρο, αναφέρει την συγκρότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αποτελείται από το Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο.

2.- Την αδυναμία συμμετοχής μου ως Πρόεδρος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από την 1ην Μαρτίου  2017.

3.- Την ανάγκη ορισμού ενός Αντιδημάρχου για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής.

4.- Την υπ’ αριθ. 67/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την 2ην θητεία ήτοι:

(Aπό 05-03-2017 έως 31-08-2019)

5.- Την υπ’ αριθ. 33/2017 απόφασή μας, με αριθ. πρωτ. 2507/28-02-2017 και (ΑΔΑ: Ω643Ω1Θ-ΟΘΒ ) σε ορθή επανάληψη όπου έχουμε ορίσει την κ. Κελλάρη Ιωάννα,   ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων για το χρονικό διάστημα από 01-03-2017 έως 31-08-2019.

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, την Αντιδήμαρχο του Δήμου Σικυωνίων  κ. Κελλάρη Ιωάννα του Παναγιώτη από την 5ην  Μαρτίου 2017 μέχρι την λήξη της θητείας του ως Αντιδήμαρχος ήτοι την 31ην Αυγούστου 2019.-

                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.- Ενδιαφερόμενο (ενταύθα)

2.- Οικονομική Υπηρεσία (Ενταύθα)

3.- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου

     Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας

       Αγίου Νικολάου   17

       201-00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

27/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 1899

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.27

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για σήμερα Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 ως εξής:

Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας

 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου

                                                            Κιάτο 13 Φεβρουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

23/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 1188

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.23

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Σικυώνος
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου
 1. Δημοτική   Ενότητα Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακή τάξη Καλλιάνων

                                                             Κιάτο 27 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

22/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 1187

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.22

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Σικυώνος
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 1. Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας

                                                             Κιάτο 27 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του 17/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 586

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.17

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

       Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο 17 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

17/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 586

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.17

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

       Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο 17 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολική Μονάδα
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

16/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 585

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.16

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

             Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού              
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού                    

                                                             Κιάτο 17 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

15/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.507

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.15

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Σικυώνος
 • Γυμνάσιο Κρυονερίου
 1. Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Γυμνάσιο –Λυκειακή τάξη Καλλιάνων
 1. Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο 16 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

14/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 506

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.14

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Σικυώνος
 • Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου
 • Νηπιαγωγείο Κρυονερίου
 1. Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου
 • Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
 1. Δημοτική Ενότητα Φενεού
 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού              
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού                    

                                                            Κιάτο 16 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

12/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.414

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.12

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία της παρακάτω Σχολικής Μονάδας για αύριο Παρασκευή13 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

            Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο 12 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

11/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 413

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.11

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για αύριο Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 ως εξής:

 1. Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας
 • Νηπιαγωγείο Ψαρίου

    

             2) Δημοτική Ενότητα Φενεού

 • Δημοτικό Σχολείο Φενεού              
 • Νηπιαγωγείο Μεσινού                    

                                                             Κιάτο 12 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.362

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.10

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για αύριο 12-01-2017

 1. Γυμνάσιο –Λυκειακή τάξη Καλλιάνων
 2. Γυμνάσιο Κρυονερίου
 3. Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                             Κιάτο 11 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

9/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 361

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.9

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για αύριο 12-01-2017.

 1. Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου     5. Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων              
 2. Νηπιαγωγείο Κρυονερίου              6. Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
 3. Δημοτικό Σχολείο Φενεού               7. Νηπιαγωγείο Ψαρίου

4.   Νηπιαγωγείο Μεσινού                     8. Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου

                                                            Κιάτο 11 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

8/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 272

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.8

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.

                                                            Κιάτο 10 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

7/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 271

 

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.7

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για αύριο Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.

                                                            Κιάτο 10 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

6/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 263

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.6

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για σήμερα Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

                                                            Κιάτο 10 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

5/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 262

 

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.5

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για σήμερα Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

                                                            Κιάτο 10 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

4/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 196

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.4

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα 09-01-2017

 1. Γυμνάσιο Καλλιάνων
 2. Γυμνάσιο Κρυονερίου
 3. Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Γκούρας.

                                                            Κιάτο 09 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

3/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 195

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.3

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα 09-01-2017.

 1. Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου     5. Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων              
 2. Νηπιαγωγείο Κρυονερίου              6. Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας
 3. Δημοτικό Σχολείο Φενεού               7. Νηπιαγωγείο Ψαρίου

4.   Νηπιαγωγείο Μεσινού                       8. Νηπιαγωγείο Μεγάλου Βάλτου

                                                            Κιάτο 09 Ιανουαρίου 2017

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email

292/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αποφάσεις Δημάρχου

                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 19254

 

Απόφαση Δημάρχου αριθ.292

Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων

                                                                      έχοντας υπόψη:

 1. Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
 3. Tων προβλημάτων που προέκυψαν στη μεταφορά των μαθητών εξαιτίας των έκτακτων καιρικών συνθηκών (έντονη χιονόπτωση και παγετός οδικού δικτύου) που επικρατούν στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας.

Αποφασίζουμε

        Τη μη λειτουργία των παρακάτω Σχολικών Μονάδων για σήμερα 21-12-2016.

 1. Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων              
 2. Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας            
 3. Νηπιαγωγείο Ψαρίου

                                                             Κιάτο 21 Δεκεμβρίου 2016

                    

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &

Οικονομικών Υπηρεσιών

Ιωάννης Π. Μυττάς

         Κοινοποίηση:

 1. Σχολικές Μονάδες
 2. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορίνθιας
 
Print Friendly, PDF & Email