41/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ “Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπης Παιδείας”

Αποφάσεις Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Αρ. Πρωτ. 3100

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   Αριθ.  41 /   2017

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.»
 2. Το γεγονός ότι η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας έληξε στις 31-12-2016.
 3. Toυπ’ αριθ. 823/19-01-2017 έγγραφό μας, περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 4. Το υπ’ αριθ. 1744/8-2-2017 έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου, που μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 11/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
 5. Το αριθ. Φ.6.1/338/25-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας.
 6. Το αριθ. 418/23-01-2017 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας.
 7. Το υπ’ αριθ. 88/17-2-2017 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σικυώνας – Ξυλοκάστρου.
 8. Το αριθ. 12/13-03-2017 έγγραφο της Β΄ Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας.
 9. Το υπ’ αριθ. 2/19-1-2017 έγγραφο της Ένωσης Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας.
 10. Το από   28-2-2017 έγγραφο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου Σικυωνίων.
 11. Το αριθ. 2396/24-2-2017 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
 12. Το από 10-2-2017 έγγραφο του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε από 01-01-2017 τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου μας αποτελούμενη από τους:

 1. Tην κ. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική, Δημοτική Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, η

     οποία θα αναπληρώνεται από τον κ. Σπανό   Κων/νο, επίσης Δημοτικό  

     Σύμβουλο.

     2. Την κα Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου,

         εκπρόσωπο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, αναπληρούμενη από τον κ.  

         Στέκα   Φωκίωνα, Δ/ντη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

 1. Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα, Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, εκπρόσωπο

       της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, αναπληρούμενη από την κ Λούτα

     Αικατερίνη, Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου Κιάτου.

 1. Τον κ. Μπόκια Βασίλειο Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης Σικυώνας –Ξυλοκάστρου – Κορινθίας, αναπληρούμενος από την κ. Τσαμαντά Ελένη Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

  

5. Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, καθηγητή του 1ου Λυκείου Κιάτου εκπρόσωπο της    

       Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, αναπληρούμενος από την κ. Τρουμπέκα   Χριστίνα.  

         Καθηγήτρια του 1ου ΓΕΛ Κιάτου.

6.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας,  

     Αναπληρούμενος από τον κ. Μεγαρίτη Παναγιώτη.

7.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Δήμου  

     Σικυωνίων, αναπληρούμενος από την κ. Μαρία Χίνου (Μάγια).

8. Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη του Αναστασίου, εκπρόσωπο του Εμπορικού

             Συλλόγου Κιάτου, αναπληρούμενος από την κ. Νανοπούλου Κυριακή.

9.- Τον κ. Κελλάρη Κωνσταντίνο, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κορινθιακών

       Μελετών.

Πρακτικογράφος της παραπάνω επιτροπής ορίζεται ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου μας Λαλιώτης Γεώργιος του Νικολάου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Κιάτο 15   Μαρτίου   2017

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email