A.O.E.123/2011-Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4Α8ΚΩ1Θ-ΤΚΨ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/16-9-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 123

Περίληψη: Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους
της αριθμ. Φ14/1089/6-7-09 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας περί διακοπής
της λειτουργίας της « Βαλκάνος Α.Ε».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 18390/12-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4.-Τσιάνος Ιωάννης «
5.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
7.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 2ο
————————-
Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης υπέρ του κύρους της αριθμ. Φ14/1089/6-7-09 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας περί διακοπής της λειτουργίας της « Βαλκάνος Α.Ε», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων εξέθεσε ότι πρέπει να ασκηθεί παρέμβαση εκ μέρους του Δήμου υπέρ του κύρους της αριθμ. Φ14/1089/6-7-09 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας (κατά της οποίας έχει ασκηθεί Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από την « Βαλκάνος Α.Ε») περί διακοπής της λειτουργίας της «Βαλκάνος Α.Ε.» που δραστηριοποιείται με την συντήρηση – επεξεργασία και εμπορία δερμάτων στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου, με αποτέλεσμα τη μόλυνση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 504/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΔΑ: 4Α8ΚΩ1Θ-ΤΚΨ
Υστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου κ. Μπάλια Γεωργίου, ειδικού σε θέματα περιβάλλοντος, ως πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α.- Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Γεώργιο Μπάλια, Διδάκτορα του Περιβαλλοντικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, να ασκήσει παρέμβαση υπέρ του
κύρους της αριθμ. Φ14/1089/6-7-2009 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας (κατά της οποίας έχει ασκηθεί Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας από την
«Βαλκάνος Α.Ε») περί διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης « Βαλκάνος Α.Ε» Εμπορία δερμάτων στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου, κατά την δικάσιμο της παραπάνω υπόθεσης που έχει ορισθεί για την 21η Σεπτεμβρίου 2011 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως επίσης παρασταθεί εκπροσωπώντας τον Δήμο Σικυωνίων και υποστηρίξει αυτή κατά την ως άνω δικάσιμο και σε κάθε τυχόν αναβολή της.

Β.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που
είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό
€ 60.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 54/10-6-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123/2011 .

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
6. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email