A.O.E 21/2011Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σε υπόθεση διαγραφής διεκδίκησης

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΔΑ 4ΑΘΒΩ1Θ-Σ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 4/11-4- 2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 21

Περίληψη: Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σε υπόθεση διαγραφής διεκδίκησης
ακινήτου του Βασιλείου Γκίκα στην οδό Κλεισθένους στο Κιάτο .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Γεωργούση Δημητρίου, ύστερα από την αριθμ. 5084/6-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1. Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος 1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος Μέλος
3. Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5. Τσιάνος Ιωάννης «
6. Ζαχαριάς Χρήστος «
…………..……….….……………………………………………………………………….…………

Θ έ μ α 4ο
—————————

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σε υπόθεση διαγραφής διεκδίκησης ακινήτου του Βασιλείου Γκίκα στην οδό Κλεισθένους στο Κιάτο , μετά από σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας», ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Γεωργούσης Δημήτριος, σε αναπλήρωση του απουσιάζοντος Προέδρου, έθεσε υπόψη της Επιτροπής τo από 8-3-2011 έγγραφο – εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου περί ορισμού Δικηγόρου για γνωμοδότηση σε αίτηση του Γκίκα Βασιλείου κατοίκου Κιάτου, σχετικά με διαγραφή από το βιβλίο διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος διεκδικητικής Αγωγής του Δήμου κατά του κ. Γκίκα σε βάρος του ακινήτου του που βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 42 και συγκεκριμένα για λωρίδα εδάφους εμβαδού 85,80 τ.μ.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνας

ΑΔΑ 4ΑΘΒΩ1Θ-Σ

Γεωργούσης Δημ: Να διερευνηθεί από τη Δικηγόρο εάν θιγούν οι γείτονες του ακινήτου με την τυχόν διαγραφή της διεκδίκησης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

– Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου, την κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα για να
διερευνήσει και γνωμοδοτήσει σχετικά με τη διαγραφή από το βιβλίο διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος διεκδικητικής Αγωγής του Δήμου μας κατά του κ. Γκίκα Βασιλείου σε βάρος του ακινήτου του που βρίσκεται στην οδό Κλεισθένους 42 και συγκεκριμένα για λωρίδα εδάφους εμβαδού 85,80 τ.μ. και υποβάλει τη γνωμοδότηση στο Δήμο Σικυωνίων.

Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .
Συντάχθηκε και υπογράφεται.

Ο Αντιπρόεδρος Τα μέλη
Γεωργούσης Δημήτριος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος

Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 12 Απριλίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email