A.O.E. 124/2011-Ανάκληση της αριθμ. 73/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Θ-160
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14/ 16-9-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 124

Περίληψη: Ανάκληση της αριθμ. 73/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και
ορισμός Δικηγόρου σε αίτηση των Μάρκου Λέγγα του Κωνσταντίνου και Μάρκου Λέγγα
του Βασιλείου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του
Δήμου Σικυωνίων για την άρση απαλλοτρίωσης των οικοπέδων τους.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 18390/12-9-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος
2.- Γεωργούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος
3.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος
4.-Τσιάνος Ιωάννης «
5.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
6.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
7.-Ζαχαριάς Χρήστος «
……………………………………………………………………………………………………………………………
Θ έ μ α 3ο
————————-
Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της 73/2010 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής και ορισμός Δικηγόρου σε αίτηση των Μάρκου Λέγγα του Κωνσταντίνου και Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Δήμου Σικυωνίων για την άρση απαλλοτρίωσης των
οικοπέδων τους», ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σταματόπουλος Σπυρίδων εξέθεσε ότι πρέπει να ανακληθεί η αριθμ. 73/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό της Δικηγόρου Κορίνθου κ. Κόκκαλη Κωνσταντίνας για να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της
από 11-9-2009 Αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου 1) του Μάρκου Λέγγα του Κωνσταντίνου και 2) του Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου κατά 1) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, 2) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και 3) του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας , που αφορά άρση απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησίες τους, επειδή η παραπάνω Δικηγόρος ζήτησε την απαλλαγή της από την υπόθεση και να ορισθεί εκ νέου πληρεξούσιος Δικηγόρος.

ΑΔΑ: 4Α8ΗΩ1Θ-160
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τον ορισμό της Δικηγόρου κ. Σοφίας Παπαδοπούλου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Α. – Ανακαλεί την αριθμ. 73/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί ορισμού της κ. Κόκκαλη Κωνσταντίνας ως πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου στην υπόθεση Αίτησης για άρση απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών Λέγγα.

Β.- Ορίζει πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου την κ. Παπαδοπούλου Σοφία για να
παραστεί, εκπροσωπήσει και υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά την εκδίκαση της από 11-9-2009 Αίτησης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου 1) του Μάρκου Λέγγα του Κωνσταντίνου και της Αθηνάς, κατοίκου Καλλιάνων Κορινθίας και 2) του Μάρκου Λέγγα του Βασιλείου και της Σοφίας, κατοίκου Τραγάνας Κιάτου κατά 1) του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ), κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, 2) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 3) του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που αφορά άρση απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησίες τους, στη δίκη που έχει ορισθεί για την 29η Σεπτεμβρίου 2011 ή οποτεδήποτε άλλοτε συζητηθεί, από αναβολή ή άλλη αιτία αυτή η υπόθεση.

Γ.- Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 00-6111.001 που
είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών» με ποσό
€ 60.000,00 που ψηφίστηκε με την αριθμ. 54/10-6-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η πληρωμή της Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 1117864/2297/A0012/7-12-07 «Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων» των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών & Δικαιοσύνης.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παραπάνω Κ.Υ.Α , ισχύ έχουν οι διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124/2011.

Συντάχθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Γεωργούσης Δημήτριος
2. Παπαβασιλείου Νικόλαος
3. Μπούκης Γεώργιος
4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
6. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email