A.O.E 117/11-Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4Α87Ω1Θ-08Π
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 13/2-9-2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης 117

Περίληψη: Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού
Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Φενεού» και ψήφιση πίστωσης.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων ύστερα από την αριθμ. 17227/26-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) γιατί σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ
1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Πρόεδρος 1 . Γεωργούσης Δημήτριος
2.- Μπούκης Γεώργιος Μέλος
3.-Τσιάνος Ιωάννης «
4.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης «
5.-Παπαβασιλείου Νικόλαος «
6.-Ζαχαριάς Χρήστος «
…………………………………………………………………………………………………………………..………
Θ έ μ α 8ο
——————–
Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Φενεού », ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμαρχος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής
την αριθμ. 21 /2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Φενεού» που είναι γραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2011 ( 135/5-4-2011 απόφ Δ.Σ. και αριθμ. Εγκριτικής 5366/11-4-2011) με προϋπολογισμό δαπάνης € 12.600,00, που θα εξοφληθεί από ΣΑΤΑ 2011 και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου σε Ε.Δ.Ε.
Για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή- συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Φενεού» έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30-7331.012 με ποσό € 12.600,00 .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Ο.Ε. Δ. Πιστεύος & ΣΙΑ , με τις τιμές της μελέτης.
ΑΔΑ: 4Α87Ω1Θ-08Π

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και τις διατάξεις: – του Προεδρικού Διατάγματος 171/87 για τα «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις»
– του Προεδρικού Διατάγματος 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» – του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
– του Προεδρικού Διατάγματος 28/80 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α»
– της αριθ. Δ17α/7/96/Φ.Ν. 294/27-8-1992 απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
περί τροποποιήσεως της ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28-3-86 απόφασης
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αυξήθηκαν τα χρηματικά όρια για την απευθείας
ανάθεση μικρών έργων των ΟΤΑ από € 5.869,41 σε € 10.271,46
– τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3274/2004 και
– τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά πλειοψηφία: Ψήφοι πέντε (5) υπέρ κατά μιας (1) λευκής του κ.
Ζαχαριά Χρήστου
Α.- Εγκρίνει την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστή-
ματος Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Φενεού » με απευθείας ανάθεση.

Β.- Αναθέτει την εκτέλεση του παραπάνω έργου χωρίς εργολαβικό όφελος και γενικά έξοδα στην Ο.Ε. Δ. Πιστεύος & ΣΙΑ που είναι γραμμένη στο ΜΕΕΠ με αριθμ. 26499 για οικοδομικά έργα Τάξης Α2, με τις τιμές της επισυναπτόμενης μελέτης.

Γ.- Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει την πίστωση του Κ.Α. 30-7331.012 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για την εκτέλεση του παραπάνω έργου με ποσό € 12.600,00 που θα εξοφληθεί από ΣΑΤΑ 2011, (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 624/2011).

Δ.- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με λογαριασμούς-πιστοποιήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου χωρίς την καταβολή γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους και χωρίς υπέρβαση των τιμών του προϋπολογισμού.

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον
προαναφερόμενο Ε.Δ.Ε.-
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2011.
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος 1. Παπαβασιλείου Νικόλαος
2. Μπούκης Γεώργιος
3. Τσιάνος Ιωάννης
4. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
5. Ζαχαριάς Χρήστος
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 5 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Δήμαρχος

Print Friendly, PDF & Email