Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Αγροτών 2018

Αγροτικά θέματα

                               

Ελληνική Δημοκρατία                                                     Κιάτο   01-03-2018

Νομός Κορινθίας                                                            

Δήμος Σικυωνίων                                                            

Τμ. Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Αγροτών 2018.

Άνοιξε η online εφαρμογή – Εγχειρίδιο χρήσης.

Τη δυνατότητα να υποβάλλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 απευθείας ηλεκτρονικά χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτων έχει από σήμερα κάθε ενδιαφερόμενος αγρότης.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναρτήθηκαν σήμερα τόσο το σχετικό linkπου οδηγεί στη σελίδα για την εγγραφή και την είσοδο στην online εφαρμογή καθώς και το εγχειρίδιο χρήσης.

Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2017) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι  15η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη.

Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων προ της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών κυρώσεων για δεδομένο ημερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, εκτός των γεωργών των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Print Friendly, PDF & Email