ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Αγροτικά θέματα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τρίπολη, 19 Ιουλίου 2018
Ώρα Διεξαγωγής: 9:30-13:30
9:30 – 10:00 Προσέλευση
10:00 – 10:30
Χαιρετισμοί
Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

10:30 – 12:00 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 16 «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΑ
Συντονισμός
Νίκος Μανέτας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Προοπτικές συνεργασίας και καινοτομίας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020
Ευαγγελία Τζουμάκα, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020
Αντώνιος Ψαράκης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συνεργασία και ανάδειξη καινοτόμων ιδεών
Κώστας Κοκκινοπλίτης – Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Σύμβουλος επιχειρήσεων
Θεσμικό πλαίσιο και Πρόσκληση του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020
Μαρία Τσάρα, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020
12:00 – 12:30 Διάλειμμα
12:30 – 13:30
Συζήτηση & ανταλλαγή απόψεων

Print Friendly, PDF & Email