Αλιευτικό Καταφύγιο

Δημοτικά Έργα

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αλιεία 2000-2006 του Γ΄ΚΠΣ αρχικού προϋπολογισμού 4.000.000 Ευρώ.

Κατασκευάζεται στη περιοχή του πρώην Λίντο και αφορά την αναβάθμιση και επέκταση της παλαιάς μαρίνας η οποία θα φτάσει μέχρι το ύψος οδού Αράτου. Θα έχει δε δυνατότητα ελλιμενισμού 250 σκαφών.

Print Friendly, PDF & Email