Συγκρότηση τοπικών επιτροπών Ακριδοκτονίας

Αγροτικά θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συγκρότηση τοπικών επιτροπών Ακριδοκτονίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, συγκροτούνται τριμελείς Τοπικές Επιτροπές Ακριδοκτονίας σε κάθε Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα που θα αποτελείται από:

  1. Τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο της επιτροπής,
  2. Ένα Κοινοτικό φύλακα του Δήμου ή της τοπικής Κοινότητας
  3. Από γεωπόνο του Δήμου

Οι Τοπικές Επιτροπές συγκροτούν συνεργεία ανίχνευσης και καταπολέμησης των ακρίδων, με επιβλέποντα τον τοπικό Αγροφύλακα ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας και μόλις εντοπιστούν εστίες εκκόλαψης (κηλίδες), ειδοποιούν άμεσα το γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κιάτου (τηλ. 2742022066) ή την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής (τηλ.2741081084), για την καθοδήγηση και λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης.

Τα όργανα Αγροφυλακής και των Δασικών Υπηρεσιών, όπως και όλοι οι αγρότες υποχρεούνται να ειδοποιούν την ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μόλις αντιληφθούν εστίες εκκόλαψης.

Τέλος επισημαίνεται ότι η μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που ανατίθενται στους εμπλεκόμενους, για την καταπολέμηση των ακρίδων, επιφέρει κυρώσεις.

Print Friendly, PDF & Email