96/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 96/2019

Περίληψη : Έγκριση χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Σικυωνίων από φυσική καταστροφή (πλημμύρα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 και καθορισμό των δικαιούχων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 6 ο

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Σικυωνίων από φυσική καταστροφή (πλημμύρα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 και καθορισμό των δικαιούχων»,    ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Το αριθ. 19493/18-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών τμήμα επιχορηγήσεων,  με το οποίο μας γνωστοποιείται η επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 97.418,40€ για  την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από την πλημμύρες της 29ης Σεπτεμβρίου 2019 .

Β. Την από 29-3-2019  εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμοης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία  έχει ως εξής:

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   29-03-2019

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: «Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας, που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή (πλημμύρα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2018».

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3852 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α’) όπως ισχύει,

β) Του Ν.Δ. 57 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 149 Α’) όπως ισχύει,

γ) Της Κ.Υ.Α. αριθμ. Π2/οικ. 2673 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 1185 Β’) όπως ισχύει,

δ) Της Κ.Υ.Α. αριθμ. 5808 / 2018 (Φ.Ε.Κ. 772 Β’) όπως ισχύει,

 

σας γνωρίζουμε ότι μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Δήμο μας την 29η Σεπτεμβρίου 2018, συγκροτήθηκε με την 266 (Αρ. Πρωτ.: 10683 / 01-10-2018) Απόφαση Δημάρχου τριμελής επιτροπή καταγραφής ζημιών και υπολογισμού ενίσχυσης οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων, σε ιδιωτικές περιουσίες, που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (συν. 1). Εκδόθηκε η αριθμ. 10627 / 01-10-2018 Ανακοίνωση (συν. 2) και υποβλήθηκαν αιτήσεις από τους πληγέντες.

Με την αρ. πρωτ. 7079 / 02-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΨΤΘ46ΜΚ6Π-Τ7Ο) απόφαση  Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας Πελοποννήσου, κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τη Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας (συν. 3).

Η Επιτροπή έλεγξε τα αιτήματα, ζήτησε να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (φωτογραφικό υλικό, έγγραφο Πυροσβεστικής, Α.Δ.Τ.,  αντίγραφο Ε1 (ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υποβάλλει, θεωρημένη από την Εφορία) και Ε9, αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ κ.τ.λ.) ή οποιοδήποτε στοιχείο με το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση κ.τ.λ.), Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης) συμπλήρωσε τα έντυπα του υπολογισμού της ενίσχυσης των πληγέντων, και συνέταξε στις 30-01-2019 «Πρακτικό Επιτροπής Ενίσχυσης ατόμων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές» (συν. 4).

 

Ο Δήμος απέστειλε προς το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Κρατικών Ενισχύσεων του ΥΠ.ΕΣ. το με αρ. πρωτ. 1049 / 31-01-2019 αίτημα επιχορήγησης συνοδευόμενο από το συν. 4 πρακτικό της επιτροπής (συν. 5).

 

Το ΥΠ.ΕΣ. με την αριθ. 19493 / 18-03-2019 απόφασή του (συν. 6) ενέκρινε την επιχορήγηση του Δήμου μας με το ποσό των 97.418,40 € για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57 / 2013 και την αριθμ. Π2/οικ. 2673 / 2001 Κ.Υ.Α.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 30-01-2019 πρακτικού της επιτροπής, για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης στους κάτωθι πολίτες της Δ.Ε. Σικυωνίων:

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΜΕΑ -ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
  (ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)      
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 97.418,40 ()

 

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

                                  

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • το αριθ. 19493/18-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
  • την από 29-3-2019 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, -και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

 

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι , το από 30-1-2019 Πρακτικό όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου,  καταγραφής ζημιών

και υπολογισμού  οικονομικής ενίσχυσης, οικογενειών ή μεμονωμένων ατόμων που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημμύρα) της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

 

  1. Κ α θ ο ρ ί ζ ε ι, τους κάτωθι δικαιούχους  οικονομικής ενίσχυσης για την αντικατάσταση των οικοσκευών  :
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΜΕΑ -ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
  (ΔΕΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)      
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 97.418,40 ()

         

 

  1. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί , την παρούσα στο Τμήματο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για περαιτέρω ενέργειες .

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 93/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email