94/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 9ης /07. 4. 2023  ΕΚΤΑΚΤΗ (δια ζώσης) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ.  Απόφασης:   94/2023

Περίληψη: Ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η   του μηνός Απριλίου έτους 2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 συνήλθε σε έ κ τ α κ τ η   (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.6461/5-4-2023, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

 
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος   
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Φιακάς Παναγιώτης   
9. ΣώκοςΔημήτριος 10. Τσιόγκας Νικόλαος    11. Aλεξόπουλος Βασίλειος 12. Θελερίτης Γεώργιος   
13. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ 14. Σαρχάνης Κων/νος 15. Λέγγας Μάρκος 16.Γκούμας Σταμάτιος  
17. Συριάνος Κων/νος                           18. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 19. Κατσιμπούλας Αντώνιος 20. Παπαγεωργίου Δημήτριος  
21. Παπαβασιλείου Νικόλαος 22.  Χουσελάς  Ευάγγελος 23. Νανόπουλος Βασίλειος    
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Γαλάνης Βασίλειος

 

2. Μπακόλιας  Παναγιώτης   

 

3. Μαστοράκης Δημήτριος

 
4. Ρουμπέκας Γεώργιος        
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1 Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού)    
         
                       (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)  
           ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου 3. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)  
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)  
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)  
12.  Καλαντζής Παν.

(Γονούσας)

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)

 

 
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου)  
20. Ραφτόπουλος Κων.

(Κρυονερίου)

21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)  
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Ηλίας

(Τιτάνης)

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
28. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 29. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 30.  Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού 31.Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου  
32. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 33. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 34. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1.  Κατσιμπουλας Αντ. (κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου Θέματος )

2.  Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την  συζήτησης του 1ου Θέματος )

3.  Ζαχαρόπουλος Νικ.   (μετά την συζήτηση του 2ου Θέματος )

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την

τήρηση των πρακτικών.

 

4ο     Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

Στο 4ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος  ενημέρωσε   το συμβούλιο για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδριάσεις και του εν λόγω θέματος,  λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Συμβούλιο Κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, για το έκτακτο και κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και του εν λόγω θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018.

Ακολούθως εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, την από 15-3-2023 εισήγηση του Τμήματος

Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού η οποία έχει ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΚΙΑΤΟ   15/03/2023
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : Δ.Υ.
   
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

 

Ο Δήμος Σικυωνίων από 27-11-2020 έχει υπογράψει σύμβαση με την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αφορά στις διελεύσεις

των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού από τους σταθμούς διοδίων της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με προορισμό

τον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου για την απόθεση των απορριμμάτων.

Έχει εγγραφεί στο συνδρομητικό πρόγραμμα BASIC 3.2 της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με κωδικό αριθμό συνδρομητή: 10746155

και έχει στην κατοχή του συνολικά οκτώ (8) πομποδέκτες για ισάριθμα οχήματα.

Το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στον λογαριασμό της ανωτέρω σύμβασης κοντεύει να εξαντληθεί και για να συνεχίσουν

τα οχήματά του να χρησιμοποιούν την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ, πρέπει να ανανεωθεί.

Ο προϋπολογισμός για την ανανέωση του λογαριασμού για ένα (1) έτος, εκτιμάται σε 11.999,12€ (με Φ.Π.Α. 24%)

και υπολογίζεται για 2.069,00 διελεύσεις περίπου τον χρόνο, σύμφωνα με την αριθ. 04/2023 μελέτη του Τμήματος

Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

Για τον ανωτέρω σκοπό έχει εκδοθεί η αριθ. 232/2023 Α.Α.Υ. ποσού 11.999,12€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6411.001 του σκέλους

των εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2023 του Δήμου.

Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με εντάλματα προπληρωμής.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:

  1. Έγκριση ανανέωσης της σχετικής σύμβασης διέλευσης των απορριμματοφόρων του και ενός φορτηγού του Δήμου από τα

διόδια της «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».

  1. Παροχή εξουσιοδότησης στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού για την υπογραφή και παραλαβή

οτιδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω οχημάτων του Δήμου μας.

 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμημ.

Κινητού Μηχ/κού Εξοπλισμού

Τσιοκάρας Ιωάννης

ΤΕ Ηλ/γων Μηχ/κών

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα  Νομοθεσία,
  • τα παραπάνω αναφερθέντα  , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   

Α.   Κατά πλειοψηφία:

       Μειοψηφούντων των Δημοτικών  Συμβούλων  κ.κ. :  Μ. Λέγγα,  Σ. Γκούμα, Δ. Παπαγεωργίου,  Αν. Κατσιμπούλα,  Νικ.     

         Παπαβασιλείου, Β. Νανόπουλου, (οι οποίοι έδωσαν αρνητική ψήφο ως προς το έκτακτο της Συνεδρίασης και του

         εν λόγω θέματος)   

Θεωρεί, την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα και το εν λόγω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 77 §6 του ν. 4555/2018.

 

 

 Β.  Κατά πλειοψηφία:

        Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου  Β. Νανόπουλου.

  Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την Ανανέωση και  διαχείριση της σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος,  με την εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», η οποία  σύμβαση  αφορά την  διέλευση των απορριμματοφόρων

οχημάτων και ενός φορτηγού του Δήμου Σικυωνίων από τους σταθμούς διοδίων της ως άνω Α.Ε.

 

 

Γ. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί,  τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητού Μηχ/κου Εξοπλισμού κ. Τσοκάρα Ιωάννη για την υπογραφή και παραλαβή οποιουδήποτε σχετικού με τους πομποδέκτες διελεύσεων των ανωτέρω οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 94/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 7 – 4 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email