94/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 12ης/8.6.2022 Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ (δια ζώσης)συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:   94/2022

Περίληψη: Έγκριση της αριθ. 23/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης περί ,  «Παραχώρησης του  προαύλιου χώρου, των διδακτικών αιθουσών του  ισόγειο, των δύο (2) W.C.  και το κλειστό γυμναστήριο (παλαιό) του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η  ΜΗΚΩΝΗ» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2022».

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου έτους 2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ. 8244/3-6-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Δομετίου Βασίλειος 3 Μυττάς Ιωάννης    4. Ζάρκος Δημήτριος 
5. Θελερίτης Γεώργιος  6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7 Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β 8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Τσιόγκας Νικόλαος                         10. Τσολάκος Γεωργιος 11. Σαρχάνης Κων/νος 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Συριάνος Κων/νος                          14. Κατσιμπούλας Αντώνιος 15. Παπαγεωργίου Δημήτριος 16. Γαλάνης Βασίλειος
17. Μαστοράκης Δημήτριος 18. Παπαβασιλείου Νικόλαος 19. Χουσελάς  Ευάγγελος  
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Νανοπουλος Βασιλειος

 

2. Μπακόλιας Παναγιώτης 

 

3. Σώκος Δημήτριος

4. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 5. Aλεξόπουλος Βασίλειος 6. Ρουμπέκας Γεώργιος 7. Φιακάς Παναγιώτης 
8.  Λέγγας Μάρκος      
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού)
4. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)
8. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)      
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)  2. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 3. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 6. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 7. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 22. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 27. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
28. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : Ουδείς.    

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο Θέμα  ( Ημερήσιας Διάταξης)

 

Στο 6ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  «Έγκριση της αριθ. 23/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης περί ,  «Παραχώρησης του  προαύλιου χώρου, των διδακτικών αιθουσών του  ισόγειο, των δύο (2) W.C.  και το κλειστό γυμναστήριο (παλαιό) του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η  ΜΗΚΩΝΗ» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2022»ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ. 23/2022 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οποία έχει ως ακολούθως :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(ΝΠΔΔ) 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                        

 

 • Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το πρακτικό της   7 /  19-05-2022   τακτικής   συνεδρίασης της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Αριθμός Απόφασης:   23  / 2022

                                  

 

ΘΕΜΑ: 5ο   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Περί  παραχωρήσεως  του  προαύλιου χώρου, τις διδακτικές  αίθουσες του  ισόγειο, δύο (2) W.C. στο ισόγειο  και το κλειστό  γυμναστήριο (παλιό )   του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η  ΜΗΚΩΝΗ» για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που διοργανώνει  από  την 16ην Ιουνίου 2022  έως και την 25ην  Αυγούστου 2022.»

 

 

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  19ην  Μαϊου   του έτους  2022   ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ. μ. συνήλθε σε  τακτική  δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία  του  κ. Ζάρκου Δημητρίου,  η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθ. 105/11-05-2022  έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74   του Ν. 4555/2018«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  (ΦΕΚ 133/19-07-2018) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  γιατί σε σύνολο -9- μελών παραβρέθηκαν παρόντα μέλη    -5 – δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 

1.- Δ.  Ζάρκος                            (Πρόεδρος)                  1.- Αικ.  Λούτα                                  Μέλος

2.-Β.  Μπουζιάνη – Τσαντίλα  (Αντιπρόεδρος)               2.- Ν.   Παπαβασιλείου                    Μέλος

3.-Π.  Πανάγου                               Μέλος                      3.- Α.   Βαφειαδάκης                        Μέλος

4.-Β.  Νανόπουλος                         Μέλος                      4.-  Εκπρόσωπος μαθητών 1ου ΕΠΑ. Λ  Κιάτου

5.-Ν.  Ζαφειρόπουλος                    Μέλος

 

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκε  και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων για την τήρηση των πρακτικών, Λαλιώτης  Γεώργιος.

ΘΕΜΑ  5ο     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ζάρκος Δημήτριος)  εισηγούμενος το  5ον θέμα της  ημερήσιας διάταξης  με τίτλο «Περί  παραχωρήσεως  του  προαύλιου χώρου, τις διδακτικές  αίθουσες του  ισόγειο, δύο (2) W.C. στο ισόγειο  και το κλειστό  γυμναστήριο (παλιό )   του 1ου  Γυμνασίου   Κιάτου,  στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η  ΜΗΚΩΝΗ» για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που διοργανώνει  από  την 16ην Ιουνίου 2022  έως και την 25ην  Αυγούστου 2022» εξέθεσε ότι:

 

To ΝΠΔΔ (Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Σικυωνίων) «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου μας, μας  υπέβαλε  το υπ’ αριθ. 263/11-05-2022 σχετικό έγγραφό του και μας ζητεί  στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ    2022»  όπως του παραχωρήσουμε  στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου τους εξής χώρους ως κάτωθι:

 

.  Τον προαύλιο χώρου του σχολείου.

.  Τις διδακτικές αίθουσες του ισογείου ορόφου.

.  Τις Τουαλέτες  του ισογείου ορόφου και

.  Το κλειστό γυμναστήριο (Παλιό) του σχολείου.

 

Προκειμένου να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο από την 16ην Ιουνίου 2022 έως και την 25ην Αυγούστου  2022.

 

Ακολούθως,   ο Πρόεδρος εξέθεσε ότι,  με το υπ’ αριθ.  106/12-05-2022 σχετικό έγγραφό μας, υποβάλαμε το ανωτέρω έγγραφο του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» στην Διευθύντρια  του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, Κυρία Αντιγόνη Βογιατζή προκειμένου να γνωμοδοτήσει  σχετικά για να αποφασίσουμε  σε επόμενη συνεδρίαση την παραχώρηση ή μη.

 

Επειδή έως  σήμερα,   ημέρα συνεδριάσεως της Σχολικής Επιτροπής (19-05-2022),  δεν έχει  απαντήσει ακόμη η Κυρία Βογιατζή  και πρέπει ν’ αποφασίσουμε σχετικώς,  αφού  θα  προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εν λόγω παραχώρηση.

 

Κάλεσε τα μέλη  της Σχολικής Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά.

 

Η Σχολική Επιτροπή

 

Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 • Την υπ’ αριθ. 17112/23-06-2000 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με τον Κανονισμό λειτουργίας των Εθνικών  και Δημοτικών Γυμναστηρίων της Χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (φεκ 847/Β΄/11-07-2000).
 • Το υπ’ αριθ. 263/11-05-2022 έγγραφο του ΝΠΔΔ  «Η ΜΗΚΩΝΗ».

Μετά από διαλογική συζήτηση  και τις τοποθετήσεις  των μελών  της Σχολικής Επιτροπής.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι          Ο μ ό φ ω ν α

 

 

Π α ρ α χ ω ρ ε ί:  Τις  Εγκαταστάσεις  του  1ου  Γυμνασίου Κιάτου,  στο ΝΠΔΔ του Δήμου μας (Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Σικυωνίων) «Η ΜΗΚΩΝΗ» ως κάτωθι:

 

.  Τον προαύλιο χώρου του σχολείου.

.  Τις διδακτικές αίθουσες του ισογείου ορόφου.

.  Τις Τουαλέτες  του ισογείου ορόφου και

.  Το κλειστό γυμναστήριο (Παλιό) του σχολείου.

 

Προκειμένου να διεξαχθούν οι Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο από την 16ην Ιουνίου 2022 έως και την 25ην Αυγούστου  2022,  τα  «ΣΙΚΥΩΝΙΑ    2022»  με τις εξής προϋποθέσεις:

 

 

α) Αποκατάσταση ζημιών  αν  θα  προκύψουν  κατά τη χρήση του.

β) Καθαρισμός των  χώρων  που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του ΝΠΔΔ

«Η ΜΗΚΩΝΗ».

γ) Σεβασμός του χώρου κατά την διεξαγωγή των εκδηλώσεων και

δ) Την ασφάλεια των πολιτών  που συμμετέχουν στις εν λόγω  εκδηλώσεις.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   23  / 2022  και υπογράφεται ως έπεται

 

Ο Πρόεδρος                                                                                        Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο  19-05-2022

 

Ο  Πρόεδρος    της  Σχολικής  Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ζάρκος   Δημήτριος

 

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τα παραπάνω αναφερθέντα – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα  

 

Α.   Ε γ κ ρ ί ν ε ι,  την αριθ. 23/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, την παραχώρηση  των κάτωθι εγκαταστάσεων  του  1ου  Γυμνασίου Κιάτου,

 • τον προαύλιο χώρου του σχολείου.
 • τις διδακτικές αίθουσες του ισογείου ορόφου.
 • τις τουαλέτες του ισογείου ορόφου,         –   και
 • το κλειστό γυμναστήριο (Παλαιό) του σχολείου,

στο Ν. Π. Δ. Δ του Δήμου  (Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Σικυωνίων) «Η ΜΗΚΩΝΗ» για την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων  «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2022» για το χρονικό διάστημα από την 16η Ιουνίου 2022 έως και την 25η Αυγούστου 2022, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναγράφονται  στην απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης .

 

Β. Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στο Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης για τις δικές της ενέργειες  .

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 94/2022

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8.06.2022

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ          

 

Print Friendly, PDF & Email