92/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 10ης/02.04.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 92/2019

 

Περίληψη :

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα προτεραιότητα: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στην πρόσκληση V με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ή  και  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 2α Απριλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3686/28.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Κουκουμέλης Γεώργιος 4. Μυττάς Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Τσιάνος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Φιακάς Παναγιώτης
13. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Ρουμπέκας Γεώργιος 16. Aλεξόπουλος Βασίλειος
17. Ζάρκος Δημήτριος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19. Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντα
1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα 4.Μπακόλιας Παναγιώτης
5. Χρυσικός Παύλος 6. Πανάγου Αθανάσιος 7.Κελλάρης Βασίλειος 8.Σπανός Κωνσταντίνος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1.Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 1.Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 3.Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα)
4.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8.Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 10. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες : 1. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 2.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 3.Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Απόντες : 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Καραχοντζίτης .(Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
16 Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 19.Ρέλιας Α. (Γκούρας)
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ουδεμία

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

Θέμα 2 ο

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,«Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στην πρόσκληση V με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ή  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ». ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

Α. Την με αριθ. πρωτ, 4721/23-1-2019 πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον Άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ή  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», με ποσό χρηματοδότησης 50.000,00 €

 

Β. Την από 27-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  η οποία έχει ως εξής:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ Τ. Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Τ.Ε. – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

 

Πληροφορίες: ΦΙΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ

 

 

             Κιάτο 27/03/2019  

 

 

              ΠΡΟΣ: ΤΟ Δ.Σ.

         

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», στην Πρόσκληση V, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την με αριθ. πρωτ. 4721/23-01-2019 Πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», με ανώτατο ποσό  χρηματοδότησης για το Δήμο Σικυωνίων 50.000,00 € (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της προαναφερθείσας πρόσκλησης).
 2. Τον Ν. 2963/2001 (Α268), «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις»,
 3. Την αριθ. 67/2019 Α.Δ.Σ. Περί γνωμοδότησης για δημιουργία αστικής επιβατικής γραμμής  στο Δήμο Σικυωνίων,
 1. Την ανάγκη για αναβάθμιση-αντικατάσταση στεγάστρων στάσεων της υπεραστικής γραμμής του ΚΤΕΛ, με την προοπτική αξιοποίησής τους για τη λειτουργία αστικής γραμμής στο Δήμο Σικυωνίων, σε θέσεις που εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό επιβατών, σε σημεία καίριας σημασίας για το Δήμο, όπως σχολεία, σημεία εμπορικού ενδιαφέροντος, υγειονομικής φροντίδας, δημοτικών υπηρεσιών, κλπ. και στην παρούσα χρονική στιγμή παρουσιάζουν εκτεταμένες φθορές που εγκυμονούν κινδύνους για το επιβατικό κοινό, δεν παρέχουν ουδεμία προστασία από καιρικές συνθήκες, τουναντίον βρίσκονται εκτός προδιαγραφών τόσο κατασκευαστικά όσο και ως προς τις εκάστοτε θέσεις τοποθέτησής του σε σχέση με το πλάτος του πεζοδρομίων.
 1. Τον Ν. 3852/2010 (Α138), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
 2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V, απαραίτητο συνοδευτικό του αιτήματος ένταξης είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί αποδοχής της  συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την  λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», στην Πρόσκληση V, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», για χρηματοδότηση με το ποσό των 50.000,00 χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), προκειμένου να αναβαθμιστούν-αντικατασταθούν στέγαστρα στάσεων της υπεραστικής γραμμής του ΚΤΕΛ, με την προοπτική αξιοποίησής τους για τη λειτουργία αστικής γραμμής στο Δήμο Σικυωνίων.

  Ο Αν. Προϊστ/νος Τμ. ΤΕ-Η/Μ Έργων & Συγκ/νιών

Βασίλειος Κατσιμπούλας

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία,
 • την με αριθ. πρωτ, 4721/23-1-2019 πρόσκληση V του Υπουργείου Εσωτερικών
 • την από 27-3-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

 

 1. Α π ο δ ε χ ε τ α ι, τη συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων», στην Πρόσκληση V, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ‘Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ», για χρηματοδότηση με το ποσό των 50.000,00 χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €), προκειμένου να αναβαθμιστούν-αντικατασταθούν στέγαστρα στάσεων της υπεραστικής γραμμής του ΚΤΕΛ, με την προοπτική αξιοποίησής τους για τη λειτουργία αστικής γραμμής στο Δήμο Σικυωνίων.

.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 92/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 02/04/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email