91/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 91/2018

Περίληψη : Ψήφισμα για την αποτροπή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 27η Μαρτίου 2018 και ώρα 20:30, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 3063/23.03.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2 Μαυραγάνη Κυριακή 3. Μυττάς Ιωάννης       4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Φιακάς Παναγιώτης   11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. . Μπούρης Ευάγγελος
13.Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β.     14. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης 16. Γεώργας Χρήστος
17. Κελλάρης Βασίλειος 18. Ραυτόπουλος Γεώργιος 19 Ρουμπέκας Γεώργιος 20. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα
1. .Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Χρυσικός   Παύλος   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος 6. .Ζάρκος Δημήτριος 7. Σπανός Κωνσταντίνος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Σκούπας Α. (Μποζικών)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16.Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17.Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 18. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 19. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
20. Κοτσίρης Β. (Στενού 21. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)   .
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος ΗΔ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ΗΔ

Μπακόλιας Παναγιώτης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος της ΗΔ

           

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 5o

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ψήφισμα για την αποτροπή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 9/3/2018 αίτημα πολιτών και πρόσθεσε τα εξής:

«Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες μιας διαδικασίας ευτελισμού των Ελλήνων πολιτών με κατάσχεση και πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας τους για οφειλές στο δημόσιο και οφειλές από δάνεια σε τράπεζες.

Το ζήτημα μας αφορά όλους και όχι μόνο τους οφειλέτες και δανειολήπτες διότι στην ουσία αφορά τη συνοχή του κοινωνικού ιστού της χώρας μας. Βέβαια το θέμα αντιμετωπίστηκε νομοθετικά με το νόμο 3869/2010 και με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στη συνέχεια.

Παράλληλα τα πιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε διαπραγμάτευση με τους δανειολήπτες για τη ρύθμιση των δανείων τους.

Όμως η πικρή αλήθεια είναι ότι οι οφειλέτες – δανειολήπτες δε μπορούν στη σημερινή συγκυρία να ανταποκριθούν στις ευνοϊκές για αυτούς απαιτήσεις από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυμάτων ή του Δημοσίου.

Το Δ.Σ. του Δήμου μας ζητά από την κυβέρνηση όπως παρέμβει νομοθετικά ώστε να απαλλάξει τους πολίτες από το άγχος και την αγωνία της απώλειας της περιουσίας τους.    

Παράλληλα δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αλληλέγγυοι σε κάθε έναν από τους νοικοκυραίους συμπολίτες μας, που αναίτια βρίσκονται σε δυσκολία και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους ή την επαγγελματική τους στέγη.  

Στη λογική αυτή είμαστε σε συνεργασία με άλλους Δήμους που έχουν αναλάβει παρόμοιες πρωτοβουλίες προκειμένου να εξευρεθεί νομική φόρμουλα προάσπισης των Δημοτών μας.»

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το από 09/03/2018 αίτημα,
  • την πρόταση του Προέδρου,
    • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.Υιοθετεί την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιου Λεονάρδου ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

2.Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στο γραφείο Πρωθυπουργού καθώς και στους βουλευτές Νομού Κορινθίας.

 

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 91/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 27.03.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email