9/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης /21. 01.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  9/2020

Περίληψη:  Συμμετοχή ή μη του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα, «Συλλογικής  καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020 ».

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 419/17-01-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Μαστοράκης Δημήτριος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16 . Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19 Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος  23. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Λέγγας Μάρκος 4. Συριάνος Κων/νος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα 9ο

 • Στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Συμμετοχή ή μη του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα, «Συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την  από
 • 15-1-2020 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  η οποία   έχει ως ακολούθως:

 

Δήμος Σικυωνίων                                                                      Κιάτο   15-01-2020

Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ
κο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, για το έτος 2020».

Σχετ.: Το αρ. 332674 / 64788 / 05-12-2019 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.

 

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κορινθίας, ζητάει λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, σχετικά με την συμμετοχή ή όχι των κοινοτήτων Σουλίου και Παραδεισίου στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020 και την κοινοποίηση της το αργότερο μέχρι την 31-12-2019.

Η καταπολέμηση θα γίνει με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους δεδομένου ότι οι αεροψεκασμοί έχουν καταργηθεί από το έτος 1997 (απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας 72096 / 29-04-1997).

 

Το έγγραφο διαβιβάστηκε στους Προέδρους των ανωτέρω κοινοτήτων προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.

 

Κατόπιν τούτων σας επισυνάπτουμε:

 • Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας,
 • Το με αρ. πρωτ. 15001 / 11-12-2019 έγγραφο μας και
 • Την πρόταση του προέδρου της κοινότητας Παραδεισίου και την απόφαση του συμβουλίου της κοινότητας Σουλίου,

προς λήψη απόφασης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Δ.Σ. θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά για κάθε κοινότητα και να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ζητούνται με το έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.

Ο αρμόδιος Υπάλληλος

ΚΑΛΠΑΞΗΣ ΗΛΙΑΣ

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τη ισχύουσα Νομοθεσία
 • το αρ. 332674 / 64788 / 05-12-2019 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Κορινθίας.
 • το αριθ.15259/13-12-2019 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Παραδεισίου
 • το αριθ. 13/2019 απόφαση της Κοινότητας Σουλίου
 • την από 15-1-2020 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα  

 

 1. Ε γ κ ρ ι ν ε ι,  την συμμετοχή   του Δήμου Σικυωνίων  στο πρόγραμμα  συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς,  για  το  έτος  2020,   από  την Δ/νση  Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.  Κορινθίας  με δολωματικούς ψεκασμούς από το έδαφος, με την ανάθεση εργασίας των ψεκασμών, με μειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει η Περιφερειακή Επιτροπή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σικυωνίων:

1)   Τοπική Κοινότητα  Σουλίου (Αριθμός Απόφασης 13/2019:

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Κοινότητας  είναι  60.000 .

γ) Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2020  είναι 230.000 κιλά ελαιόλαδο, η δε επιτυγχανομένη συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 300.000 κιλά.

δ) Να εφαρμοστούν ακριβώς οι όροι της σύμβασης, με επιφύλαξη για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας εφόσον δεν εφαρμοστεί όπως προβλέπεται.

 

2)   Τοπική Κοινότητα  Παραδεισίου  (με το αριθ. πρωτ. 15259/13-12-2019 εγγράφου του εκπροσώπου της Τ.Κ. :

α)  Αποδέχεται  την εισφορά δακοκτονίας που θα επιβληθεί από το Υπουργείο  Οικονομικών

β)  Ο αριθμός των παραγωγικών ελαιοδένδρων της Τ.Κ ανέρχεται σε  13.000 περίπου

γ)  Η αναμενόμενη παραγωγή για το έτος 2020 είναι 70.000 κιλά ελαιόλαδο η δε επιτυγχανομένη συνήθως μεγίστη παραγωγή είναι 90.000 κιλά περίπου.

δ)  Είναι δυνατή η εξεύρεση παγιδοθέτη.

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 9/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.1.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email