9η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

          9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (7-12- 2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 3-12–2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 13528

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την  7ην Δεκεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10 : 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως της αιτήσεως για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του κ. Βαλκάνου Φωτίου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.
2 Περί συζητήσεως της αιτήσεως για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε   ακίνητο ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Σταθούλη στην Τ. Κ. Στενού, που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος.
3 Περί συζητήσεως της αιτήσεως για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε   ακίνητο ιδιοκτησίας Τουμπανάκη Χρήστου επί της οδού Ελ Βενιζέλου 20 στην Δ. Κ. Κιάτου.
4 Περί εγκρίσεως ή μη για την διάνοιξη δρόμων   στην Τ. Κ. Διμηνιού.
5 Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ. Πετούμενου Ευάγγελου για   τοποθέτηση ελαστικών κολωνακίων έμπροσθεν στην οικία του στην οδό Αριστοτέλους 35   στην Δ. Κ. Σικυώνος- Κιάτου.
6 Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» επί της οδού Καλογεροπούλου 60 στο Κιάτου.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                  ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

                                                               

Print Friendly, PDF & Email