9η Πρόσκληση Συνεδρίασης Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 01-07-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-06-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 35
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1.- Λεονάρδο Αναστάσιο
2.- Βυτινιώτη Αλέξιο
3.- Κελλάρη Κων/νο
4.- Μεγαρίτη Παναγιώτη
5.- Παπαθανασίου Ελένη
6.- Καππαή-Καλπαξή Ελένη
7.- Κουκουμέλη Γεώργιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 1ην Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12: 00 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως αίθουσας Γυμναστηρίου στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας, στον Αθλητικό Σύλλογο SOTOKAN KARATE (ΟΛΥΜΠΙΟ).
2 Περί απευθείας ανάθεση εργασίας, του έργου «Συντήρηση Γυμνασίου Κρυονερίου» και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email