9ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (13-12-2022)

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 9ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (13-12-2022)

                                                                                                                                                      

        AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.      19831              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ημερομηνία  9-12-2022

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                                    1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                   6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.-  Tους  Προέδρους των Κοινοτήτων

                      Α.- Πρόεδρο    Κοινότητας  Στυμφαλίας (κ. Καρατζά  Σωτήριο).

                      Β.- Πρόεδρο   Κοινότητας   Σικυωνίων-Κιάτου (κ. Λεονάρδου  Αναστάσιο).

                      Γ.- Πρόεδρο    Κοινότητας   Γκούρας (κ. Στριφτόμπολα  Αργύριο).

                    

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 13ην    Δεκεμβρίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  13 : 00  μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί  εγκρίσεως   Κανονισμού   Άρδευσης της Κοινότητας  Στυμφαλίας.
2 Περί   παραχωρήσεως της Πλατείας της Κοινότητας Γκούρας, στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γκούρας την 24ην Δεκεμβρίου 2022.
3 Περί συζητήσεως της αιτήσεως της κ. Αδρακτά Αικατερίνης  για χορήγηση άδειας οριοθέτησης μιας θέσης στάσης-στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Κοινότητα Σικυωνίων-Κιάτου.

  

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                          ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

9HΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (13-12-2022) doc

                                                               

Print Friendly, PDF & Email