84.2024 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΛΙΑΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email