8/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 3ης/06.02.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 8/2018

Περίληψη : Πρόγραμμα Τουριστικής προβολής Δήμου Σικυωνίων 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19.30′, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, μετά την με                                       αριθμ. πρωτ. 1152/02.02.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του                         Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Ζάρκος Δημήτριος 14. Μπούρης Ευάγγελος 15. Λαλιώτης Γεώργιος   16. Γεώργας Χρήστος
17.Πανάγου Αθανάσιος 18. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 19. Κελλάρης Βασίλειος 20. Ραυτόπουλος Γεώργιος
Απόντα
1. Χρυσικός   Παύλος   2. Φιακάς Παναγιώτης   3.Καρακούσης Ευάγγελος 4. Σπανός Κωνσταντίνος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Μπακόλιας Παναγιώτης 7. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Απόντες: 1. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας)    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ. (Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
20. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 21. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)    
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Σαρχάνης Κ. κατά την συζήτηση του 15ου θέματος ΗΔ.

Γεώργας Χ. μετά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ΗΔ.

Κελλάρη Ι. μετά τη συζήτηση του 29ου θέματος της Η.Δ.

Αλεξόπουλος Β. μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα Α’

(προ ημερήσιας διάταξης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και προ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, το θέμα με τίτλο: Πρόγραμμα Τουριστικής προβολής Δήμου Σικυωνίων 2018 και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Σικυωνίων 2018, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2018

Σας υποβάλλουμε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του δήμου Σικυωνίων 201, προς έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.

Στην περίπτωση έγκρισης του προγράμματος αυτού, το παρόν θα υποβληθεί στον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, για την διατύπωση της προβλεπόμενης σύμφωνης γνώμης κατ εφαρμογή του αρθρου 1, παρ 9, του Ν3270/2004 και του άρθρου 1,2 του ΠΔ 15/2010.

Η διαδικασία που ακολουθείτε γίνεται σύμφωνα με την 51466/24-12-2014 εγκύκλιο του ΕΟΤ όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 5788/20-5-2016 “Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων από το Υπουργείο Τουρισμού”, που αφορά κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης σε εφαρμογή του ν 4276/2014 περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

θα πρέπει να σημειωθεί πως η προσέγγιση του ΕΟΤ για την τουριστική προβολή της χώρας μας, βασίζεται στην δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για κάθε επισκέπτη, και στοχεύει στην παροχή συνδυασμού υπηρεσιών στον σκοπό αυτό.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Ανάπτυξη ποικίλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδεδεμένο με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία.
 • Έγκυρη και σωστή πληροφόρηση για τον δήμο μας.
 • Ενημέρωση μέσων, τουριστικών οδηγών, ταξιδιωτικών γραφείων.
 • Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενεργειών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
 • Αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων προβολής και ενημέρωσης.
 • Κατάλληλη επιλογή μέσου (τρόπου προβολής) και σωστού κοινού για την μεγιστοποίηση του οφέλους.
 • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα
 • Άμβλυνση της εποχικότητας – επιμήκυνση τουριστικής περιόδου
 • Αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης
 • Ισορροπημένη παρουσίαση και προβολή των αξιοθέατων των δημοτικών ενοτήτων.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

 1. Ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός .

Πρόκειται για πλατφόρμα για συσκευές IOS (apple), android, που έχει ως στόχο να αποτελέσει τον επίσημο ψηφιακό τουριστικό οδηγό για τον Δήμο Σικυωνίων. Ο περιηγητής θα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει, εξερευνήσει και να περιπλανηθεί στα αξιοθέατα τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός δήμου. Θα μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει καταλύματα, χώρους εστίασης. Θα μπορεί να περιηγηθεί στον χάρτη βρίσκοντας εύκολα αξιοθέατα, αποστάσεις ,σημεία κτλ, ακόμα και με χρήση κινητού τηλεφώνου (smartphone).

 

 1. Φιλοξενία Τουριστικών Φορέων (δημοσιογράφων κτλ)

Θα γίνει προσπάθεια και μέριμνα να φιλοξενηθούν δημοσιογράφοι του εσωτερικού και γιατί όχι και του εξωτερικού, που πιθανόν να δραστηριοποιηθούν στον δήμο μας με κάποιου είδους αφιέρωμα στη περιοχή μας.

 1. Συμμετοχή σε εκθέσεις

Θα γίνει προσπάθεια για όσο τον δυνατόν πιο μεγάλη συμμετοχή σε εκθέσεις τουριστικού περιεχομένου είτε μεμονωμένα είτε μέσω περιπτέρων της περιφερειακής ενότητας είτε και του ΕΟΤ.

 1. Διοργάνωση εκδηλώσεων

Διοργάνωση εκδηλώσεων με την συνεργασία φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων, ( τρίαθλο, πεζοπορία, αναρρίχηση κτλ), κυρίως σε ,μήνες με χαμηλή επισκεψιμότητα.

 1. Παραγωγή – Δημιουργία Υλικού
 • δημιουργία εντύπων, οδηγών που θα διανέμονται στα ξενοδοχεία – καταλύματα – εκθέσεις, και στις εγκαταστάσεις του Δήμου, με πλούσιες πληροφορίες, φωτογραφίες αλλά και με στοιχεία της ιστοσελίδας ΕΜΦΑΝΩΣ ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΗ, ώστε να αντληθεί περαιτέρω πληροφορία μέσω αυτής.
 • Θα δημιουργηθεί ταυτόχρονη έκδοση στα Αγγλικά, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, και θα είναι και σε εκτυπώσιμη μορφή.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

την έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου μας, όπως αυτό αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω.

 

Η αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Προγραμματισμού,

και Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΑ Π. ΚΕΛΛΑΡΗ

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • τανωτέρω πρόγραμμα,
 •    την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
 •      την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
 •      την εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 4.000,00€ στον ΚΑ 02.00.6431.001 με τίτλο: «Τουριστική Προβολή Δήμου»
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

1.  Θ ε ω ρ ε ί το θέμα έκτακτο & κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2. Εγκρίνει το Πρόγραμμα Τουριστικής προβολής Δήμου Σικυωνίων 2018, ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 8/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 06.02.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email