8η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (27-7-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  22-7-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.5945

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                 

                                   

                                 1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Μυττά  Ιωάννη

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 27ην Iουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  13 : 00  μ. μ. σε  τακτική  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τις παρ.5   του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση  ή μη   για  το αίτημα του κου Ντίνου Κων/νου για τοποθέτηση τριών μεταλλικών  κολωνακίων έμπροσθεν του καταστήματός του επί της  οδού Σικυώνος  αριθ.  9.
2 Έγκριση  ή μη   για   καθορισμό θέσεων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
3 Έγκριση  ή μη   για  παραχώρηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο Α.Τ. Σικυωνίων.
4 Έγκριση  ή μη   για  παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική και πολιτική εκδήλωση.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΙ  Α/Α  Ο     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email