72/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/07.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 72/2019

Περίληψη : Μεταβίβαση σύμβασης μισθωμένου Δημοτικού ακινήτου .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η  Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 2470/01.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, όπως παρακάτω.

Η συνεδρίαση διακόπηκε  μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέματος, μετά από πρόταση του Προέδρου, λόγω παρακώλυσης της ομαλής συνέχισης της από τους παρευρισκομένους  φερόμενους υποψήφιους Δημάρχους κ.κ. Μάρκο Λέγγα και Δημήτριο Παπαγεωργίου. Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 07/03/2019 καθώς και τα αποχωρήσαντα ενημερώθηκαν  με το  αριθ. 2789/08.03.2019 έγγραφο  του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα, για τη συνέχισή της, την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 20.00’μμ. 

Παρόντα 1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων 5. Μπούρης Ευάγγελος 6. Τσιάνος Ιωάννης 7. Μυττάς Ιωάννης
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Ζάρκος Δημήτριος
12. Δομετίου Βασίλειος 13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14. Γεώργας Χρήστος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης
16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 17. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα 1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα
4. Κουκουμέλης Γεώργιος 5.Φιακάς Παναγιώτης 6. Χρυσικός Παύλος 7.Κελλάρης Βασίλειος
8.Σπανός Κωνσταντίνος 9. Ραυτόπουλος Γεώργιος 10. Πανάγου Αθανάσιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 7.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2.Καραχοντζίτης(Ασπροκάμπου) 3.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
4.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
απόντες : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νανόπουλος Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου), Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού), Κουλούκης Σ. (Μεσινού).

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Στο 16ο θέμα ΗΔ: Δομετίου Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νικολάου Δ.(Κ.Διμηνιού), Καραχοντζίτης N.(Ασπροκάμπου), Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού), Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

7ο  Θέμα  

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Μεταβίβαση σύμβασης μισθωμένου Δημοτικού ακινήτου», ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου :

 

1] Το  με αριθ. πρωτ. 2024/20-2-2019 αίτημα του κ. Μούρτη Δημητρίου (μισθωτή δημοτικών ακινήτων)  με το  οποίο αιτείται την μεταβίβαση της υπάρχουσας μισθωτικής σχέσης με τον Δήμο Σικυωνίων στον υιό του Σωτήριο Μούρτη , λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης του .

 

2]  Την από 26-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Κιάτο, 26 Φεβρουαρίου 2019

 Αριθ. πρωτ.: Δ.Υ.

       ΠΡΟΣ

– Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων

– Γ. Γραμματέα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Μεταβίβαση σύμβασης μισθωμένου δημοτικού ακινήτου.

Με το υπ’ αριθ. 881/11-09-2012 συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς της θανούσας Άννας Τσουτσάνη του Νικολάου και Ελένης, το οποίο μεταγράφηκε νομίμως στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος στο τόμο 320 και αριθμό 129 την 20η Σεπτεμβρίου 2012, ο Δήμος Σικυωνίων έγινε κύριος, μεταξύ άλλων, και ενός οικοπέδου κείμενο στο Οικοδομικό Τετράγωνο 75 της Δημοτικής Ενότητας Σικυώνος – Κιάτου, με προσόψεις επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως, Μεταμορφώσεως Σωτήρος και Κλεισθένους και της εντός αυτού διώροφης οικοδομής, αποτελούμενης από τέσσερα (4) καταστήματα στο ισόγειο, ημιώροφο, Α’ όροφο και δώμα.

Εκ τεσσάρων (4) καταστημάτων του ισογείου, τα δύο (2) εξ αυτών, ήταν ήδη μισθωμένα από την ως άνω αναφερόμενη και ήδη θανούσα Άννα Τσουτσάνη, στον Δημήτριο Μούρτη του Σωτηρίου από το έτος 1988, το δε τελευταίο ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, συντάχθηκε μεταξύ τους το έτος 2009 με ουσιαστική λήξη αυτού, μετά τις προβλεπόμενες δυνητικές παρατάσεις του, εξαρτώμενες αποκλειστικά από τη βούληση του μισθωτή, το έτος 2029.

Με τις διατάξεις του άρθρου 361 Α.Κ. ορίζεται ότι: «Για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 455 Α.Κ. ορίζεται ότι: «Ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτηση του χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη (εκχώρηση)».

Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 471 επίσης του Α.Κ. ορίζεται ότι: «Με σύμβαση που συνάπτει με το δανειστή μπορεί κάποιος να αναδεχτεί ξένο χρέος έτσι ώστε να υπεισέλθει αυτός στη θέση του οφειλέτη και ο τελευταίος να απαλλαγεί».

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, που σύμφωνα με το άρθρο 44 του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), εφαρμόζονται και στις εμπορικές μισθώσεις, προκύπτει ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση ολόκληρης της μισθωτικής σχέσεως από το μισθωτή προς τρίτο, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 12 του ίδιου ως άνω διατάγματος, η οποία γίνεται μόνο με το συνδυασμό εκχωρήσεως και αναδοχής χρέους, κατόπιν συναινέσεως του εκμισθωτή. Με την εκχώρηση μεταβιβάζεται η σχέση με την ενεργητική της μορφή, ήτοι ως προς τα δικαιώματα, και με την αναδοχή χρέους με την παθητική της μορφή, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις.

Μόνη η σύμβαση μεταξύ μισθωτή και τρίτου για μεταβίβαση προς τον δεύτερο της μισθωτικής σχέσεως, χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή, δεν καθιστά τον τρίτο μισθωτή στη σχέση αυτή, και ως εκ τούτου, ο τελευταίος δεν αποκτά κανένα δικαίωμα από τη μίσθωση έναντι του εκμισθωτή. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, βασικό αποτέλεσμα της μεταβιβάσεως της μισθωτικής σχέσης, είναι ότι επέρχεται ειδική διαδοχή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτής. Ο μισθωτής αποξενώνεται από τη μίσθωση και στη θέση του υπεισέρχεται ο τρίτος. Επομένως, κύριο χαρακτηριστικό της μεταβιβάσεως της μισθωτικής σχέσεως, είναι η αλλοίωση υποκειμενικώς αυτής, η οποία συνεχίζει πλέον να λειτουργεί με μισθωτή τον τρίτο, προς τον οποίο μεταβιβάστηκε η σχέση.

Με την υπ’ αριθ. 2024/20-2-2019 αίτησή του ο ως άνω αναφερόμενος μισθωτής Δημήτριος Μούρτης του Σωτηρίου, ζήτησε όπως μεταβιβασθεί η υπάρχουσα μισθωτική του σχέση με το Δήμο Σικυωνίων για τα ακίνητα που μισθώνει όπως αυτά περιγράφησαν ανωτέρω, στον υιό του Σωτήριο Μούρτη του Δημητρίου, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησής του.

Επιπλέον, σύμφωνα και με οίκοθεν εκδοθείσες βεβαιώσεις δημοτικής ενημερότητας, αμφότεροι οι ανωτέρω αναφερόμενοι, δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Σικυωνίων.

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε τη μεταβίβαση της υφιστάμενης σύμβασης εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Δημητρίου Μούρτη του Σωτηρίου, στον υιό του μισθωτή Σωτήριο Μούρτη του Δημητρίου, με την αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών όρων της  σύμβασης.                    Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                                      Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • το με αριθ. πρωτ. 2024/20-2-2019 αίτημα του κ. Μούρτη Δημητρίου
  • την από 26-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών – και
  • την από 26-2-2019 Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

Εγκρίνει, τη μεταβίβαση της υφιστάμενης σύμβασης εκμίσθωσης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Δημητρίου Μούρτη του Σωτηρίου στον υιό του,  Σωτήριο Μούρτη του Δημητρίου με την αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών όρων της σύμβασης .

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 72/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12/03/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email