71/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/07.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 71/2019

 

Περίληψη:

Υποβολή αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-2020  . 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η  Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 2470/01.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, όπως παρακάτω.

Η συνεδρίαση διακόπηκε  μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέματος, μετά από πρόταση του Προέδρου, λόγω παρακώλυσης της ομαλής συνέχισης της, από τους παρευρισκομένους  φερόμενους υποψήφιους Δημάρχους κ.κ. Μάρκο Λέγγα και Δημήτριο Παπαγεωργίου.

Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 07/03/2019 καθώς και τα αποχωρήσαντα ενημερώθηκαν  με το  αριθ. 2789/08.03.2019 έγγραφο  του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα, για τη συνέχισή της, την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 20.00’μμ.          

Παρόντα 1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων 5. Μπούρης Ευάγγελος 6. Τσιάνος Ιωάννης 7. Μυττάς Ιωάννης
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Ζάρκος Δημήτριος
12. Δομετίου Βασίλειος 13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης
16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 17. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντα 1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα
4. Κουκουμέλης Γεώργιος 5.Φιακάς Παναγιώτης 6. Χρυσικός Παύλος 7.Κελλάρης Βασίλειος
8.Σπανός Κωνσταντίνος 9. Ραυτόπουλος Γεώργιος 10. Πανάγου Αθανάσιος  
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 7.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2.Καραχοντζίτης(Ασπροκάμπου) 3.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
4.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)    
απόντες : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νανόπουλος  Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου), Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού), Κουλούκης Σ. (Μεσινού).

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Στο 16ο θέμα ΗΔ: Δομετίου Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νικολάου Δ.(Κ.Διμηνιού), Καραχοντζίτης N.(Ασπροκάμπου), Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού), Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

6ο  Θέμα  (Ημερήσιας Διάταξης)

  

Στο 6ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Υποβολή αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 1. Το από 30 /1/2019 με Α.Δ.Α. Ω0ΝΩ4653Π4-ΞΑΓ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού .

 

 1. Την από 27-2-2019 εισήγηση της  του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                          Κιάτο 27 Φεβρουαρίου 2019

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                       Αρ. Πρωτ. : ΔΥ

Τμήμα Κοιν. Προστασίας,                                                                                       

Παιδείας & Πολιτισμού                                             

                                                                                    ΠΡΟΣ:  1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Τμ. Δημοτικής Κατάστασης

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων Ο.Τ.Α. για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γΟ.) περιόδου 2019-2020.

 

Σχετ.:      1. Το από 30/1/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΝΩ4653Π4-ΞΑΓ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας

Αθλητισμού. (επισυνάπτεται)

 1. Η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891/7-6-2016

Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου

Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» ΦΕΚ 1774/τΒ΄/17-6-2016

 1. Η αριθ. 108/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Με το παραπάνω (1) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καλούνται οι Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα ΝΠ αυτών, εφόσον επιθυμούν  να υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020, να υποβάλουν τα αιτήματά τους για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που θα απασχοληθούν στα προγράμματα αυτά, έως την 29-3-2019.

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης για τη μισθοδοσία τους θα καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του Ν. 4151/29.04.2013) και στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων και θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού.
 2. Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής οι οποίοι θα προσληφθούν για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2019-20 έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει μετά την 31η/12/2019. Καθώς και ότι η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλύπτεται από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ (φόρμα 1) .
 3. Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2019-2020, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων.
 4. Δικαιολογητικά πιστοποίησης Φορέα και ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας.
 5. Προτάσεις Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2019-2020.

Κατόπιν των παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο γα τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η Αν. Προϊσταμένη Τμ. Κοιν.                                                                                                                        Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

                                                      Προστ, Παιδείας & Πολιτισμού,                                                                                                                          Διοικητικών Υπηρεσιών

             Γεωργία Γκαβάγια                                                                                                                                        Θεόδωρος Ασημακόπουλος

                                             ΠΕ1 Διοικητικού                                                                                                                                                 ΠΕ1 Διοικητικού

 

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • το από 30 /1/2019 με Α.Δ.Α. Ω0ΝΩ4653Π4-ΞΑΓ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
 • την από 27-2-2019 εισήγηση του Τμήματος Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού  ,
 • την αριθ. 108/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και –
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την υποβολή αιτήματος – πρότασης προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική

Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση Άθληση για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων, για την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2019-2020.

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής. Σύμφωνα με

τις  διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 & του άρθρου 29 του νόμου Ν.4151/2013, η μισθοδοσία του θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό την μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από την είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό των προβλεπόμενων ΚΑΕ.

 

 1. Ο ρ ί ζ ε ι, ως Υπεύθυνο του προγράμματος τον Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Ζάρκο Δημήτριο,  για  θέματα σχεδιασμού και Επιστημονικά Υπεύθυνη την τακτική Υπάλληλο  κ. Όλγα  Σπηλιώτη, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, και ως Διοικητικά Υπεύθυνη την Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, κ. Γεωργία Γκαβάγια, υπάλληλο ΠΕ1 Διοικητικού, η οποία θα επιμεληθεί και τη σύνταξη του σχετικού φακέλου.

 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 71/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12/03/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email