7η/2022 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

                                                                                                  7ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    της  (23-12-2022)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο    16-12-2022

NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Αριθ. Πρωτ.:  11

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.

        

          1.- Toν  κ.  Παπαχρίστου  Σοφία  Εκπαιδευτικό του  4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

          2.- Την κ.   Λούτα  Αικατερίνη  Δ/ντρια  του  2ου Γυμνασίου Κιάτου. (Αναπληρωματικό μέλος)

          3.- Tον  κ. Μπόκια Βασίλειο,  Δ/ντη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

          4.- Τον κ.  Κατσούλα  Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ  Κορινθίας.

          5.- Τον κ. Δούρο  Παλαιολόγο, εκπρόσωπο  της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.    Ν. Κορινθίας.

          6.- Τον κ.  Βαφειαδάκη  Αριστείδη, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ.    

                Σικυωνίων.

          7.- Τον κ.  Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

          8.- Τον κ.  Κελλάρη  Κων/νο, εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                   

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) 1ος  Όροφος, την  23ην  Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  2 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  4 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  5 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  6 Έγκριση  απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                    

              

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

 

 

 

                                                                               ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΙΛΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email