7η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

7ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (26-9-2022)

                                                                                                                                                      

                                                                             AΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  14922                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ημερομηνία  22-09-2022   

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.- Τους   Προέδρους των   Κοινοτήτων

                       1.- Πρόεδρο Κοινότητας   Σικυώνος-Κιάτου.

                       2.- Πρόεδρος Κοινότητας Μουλκίου.

                       3.- πρόεδρος Κοινότητας Κλημεντίου

                    

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 26ην    Σεπτεμβρίου  2022 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα  12 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί  εγκρίσεως κανονιστικής απόφασης για έκδοση  Κανονισμό Λειτουργίας  Περιπτέρων  στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.
2 Περί  εγκρίσεως κανονιστικής απόφασης για έκδοση  Κανονισμό Λειτουργίας της Λαϊκής  Αγοράς   στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.
3 Περί εγκρίσεως ή μη  για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιοτήτων του Δήμου (Δικτύου Οπτικών Ινών σε Χαντάκια  Φρεατίων και Καμπινών της εταιρίας  (open fiber) στην Κοινότητα Σικυώνος – Κιάτου.
4 Περί εγκρίσεως ή  μη  εισόδου εξόδου για το ακίνητο ιδιοκτησίας του  Μαστοράκου Σταύρου στη θέση «ΖΟΓΕΡΙ» εκτός οικισμού, επί  δημοτικής οδού της εταιρίας ΣΤΑΥΡΟΣ  ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΑΕΒΕ,  στην Κοινότητα Μουλκίου.
5 Περί εγκρίσεως ή  μη  για την κατασκευή επί της πλατείας Φιλύρα.
6 Περί εγκρίσεως ή  μη  για την άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Κλημεντίου.

  

                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                                          ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email