7η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (13-7-2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 8-7-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 7079

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Α.- Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.- Σκαρμούτσο Νικόλαο

2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

3.- Σαρχάνη Κων/νο

4.- Σώκο Δημήτριο

5.- Γκούμα Σταμάτιο

6.- Κατσιμπούλα Αντώνιο

Β.- Τον κ. Πρόεδρο Κοινότητας Σικυώνος – (Κιάτου).

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 13ην Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Εισήγηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 26/2021 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

2

Εισήγηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 90/2021 απόφασης Δ.Σ. (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 59 του ρυμοτομικού σχεδίου Κιάτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Print Friendly, PDF & Email