7η/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

7ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (27-11-2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Κιάτο   22-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.14268

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                      

                                    1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Μυττά  Ιωάννη

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την   27ην Νοεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  10 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

 

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκλογή  Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2 Περί  συζητήσεως της  αιτήσεως του Βαλκάνου  Φωτίου
3 Οριοθέτηση πεζοδρόμου Παπαβασιλείου  στο Κιάτο.

 

 

 

                                                               

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                       ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ

                                                                                                                            (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Print Friendly, PDF & Email