68/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 5ης/09.03.2017 έκτακτης & κατεπείγουσας

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 68/2017

Περίληψη : Αποδοχή της αρ. πρωτ. 586/08.03.2017 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης του 1ουυποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΚΟΔ.ΟΠΣΑΑ:950272)».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017 και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3015/9.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
 1. Λεονάρδου Αναστάσιος
 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος
 3. Μαυραγάνη Κυριακή
 4. Θελερίτης Γεώργιος
 5. Τσιάνος Ιωάννης
 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων  
 7. Μπούρης Ευάγγελος
 8. Κελλάρη Ιωάννα  
 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.    
 10. Δομετίου Βασίλειος
 11. Φιακάς Παναγιώτης  
 12. Ζάρκος Δημήτριος
 13. Πανάγου Αθανάσιος
 14. Χρυσικός Παύλος  
 15. Μυττάς Ιωάννης
 16. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
 17. Καρακούσης Ευάγγελος
 18. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
 19. Σπανός Κωνσταντίνος
 20. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 21. Γεώργας Χρήστος
 22. Ρουμπέκας Γεώργιος
 23. Κελλάρης Βασίλειος
 24. Μπακόλιας Παναγιώτης
 25. Λαλιώτης Γεώργιος  
 26. Νανόπουλος Βασίλειος
     
       
       
       
       
       
       
Απόντα
 1. Ραυτόπουλος Γεώργιος
     
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
8. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 9. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
12. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 13. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 14. Νικολάου Ν. (Σουλίου)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς      
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 9. Σελέκος Κ. (Καλιάνων) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 13. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 14. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 15. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
16. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21.Σκούπας Α. (Μποζικών) 22. Ρήγας Ι. (Βελίνας)  

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: ουδεμία

      

       Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αναφέροντας στο Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει.

     Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε τoκατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

       Ακολούθως ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή της αρ. πρωτ. 586/08.03.2017 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης του 1ου υποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΚΟΔ.ΟΠΣΑΑ:950272)», έθεσε υπόψη του σώματος την από 09/03/2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο09/03/2017

Τμήμα Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και Πληροφορικής

Εισηγήτρια: Α. Χήτα

Προς :

Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ:

“Αποδοχή της απόφασης έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου – Δήμου του 1ου υποέργου (Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων) της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»”.

Έχοντας Υπόψη την με αρ. πρωτ. : 586/08.03.2017 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020), περί έγκρισης υπογραφής σύμβασης, ποσού 104.166,26 € +24.999,90€ Φ.Π.Α., μεταξύ της Αναδόχου Κοινοπραξίας (Κ/Ξ) «Κελλάρης Παναγιώτης – Καλογεράκης Αθανάσιος» (η οποία κρίθηκε 2η μειοδότρια) και του Δήμου Σικυωνίων για την υλοποίηση του 1ου υποέργου «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» Δήμου Σικυωνίων, της ομώνυμης Πράξης του Μέτρου 7 του Π.Α.Α. 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣΑΑ:950272).

                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1.- Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την Αποδοχή της απόφασης έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου – Δήμου και τους Ειδικούς Όρους αυτής, του 1ου υποέργου (Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων) της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

2.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π.Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 •  την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την αρ. πρωτ. 586/08.03.2017 (ΑΔΑ:6ΑΙΚ4653ΠΓ-ΥΤΚ) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης  

           & Τροφίμων

 • την από 09/03/2017 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης &

       Πληροφορικής,

 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

1.Θεωρείτην συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

2. Αποδέχεται την αρ. πρωτ. 586/08.03.2017 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί «Έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου – Δήμου και τους Ειδικούς Όρους αυτής,   του 1ουυποέργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της πράξης: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, του μέτρου 7 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΚΟΔ.ΟΠΣΑΑ:950272) με ποσό χρηματοδότησης 129.166,16 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

3. Εξουσιοδοτείτον Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Π. Σταματόπουλο, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 68/2017

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 9 Μαρτίου 2017

OΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email