66/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 7ης/07.03.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 66/2019

 

Περίληψη:

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Πελοποννήσου» με τίτλο: «Αναβάθμιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Αστικού Περιβάλλοντος σε κύρια Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές ΒΑΑ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η  Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε  τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 2470/01.03.2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη, όπως παρακάτω.

Η συνεδρίαση διακόπηκε  μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του Β’ προ ημερήσιας διάταξης θέματος, μετά από πρόταση του Προέδρου, λόγω παρακώλυσης της ομαλής συνέχισης της από τους παρευρισκομένους  φερόμενους υποψήφιους Δημάρχους κ.κ. Μάρκο Λέγγα και Δημήτριο Παπαγεωργίου.

Τα απόντα μέλη της συνεδρίασης της 07/03/2019 καθώς και τα αποχωρήσαντα ενημερώθηκαν  με το  αριθ. 2789/08.03.2019 έγγραφο  του Προέδρου, που τους επιδόθηκε νόμιμα, για τη συνέχισή της, την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 20.00’μμ.         

Παρόντα 1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Θελερίτης Γεώργιος
4. Κουτρέτσης Σπυρίδων 5. Μπούρης Ευάγγελος 6. Τσιάνος Ιωάννης 7. Μυττάς Ιωάννης
8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Aλεξόπουλος Βασίλειος 11. Ζάρκος Δημήτριος
12. Δομετίου Βασίλειος 13. Ρουμπέκας Γεώργιος 14.  Γεώργας Χρήστος 15. Μπακόλιας Παναγιώτης
16.Σαρχάνης Κωνσταντίνος 17. Νανόπουλος Βασίλειος
Απόντα 1. Λαλιώτης Γεώργιος 2. Καρακούσης Ευάγγελος 3. Κελλάρη Ιωάννα
4. Κουκουμέλης Γεώργιος 5.Φιακάς Παναγιώτης 6. Χρυσικός Παύλος 7.Κελλάρης Βασίλειος
8.Σπανός Κωνσταντίνος 9. Ραυτόπουλος Γεώργιος 10. Πανάγου Αθανάσιος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 5. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 6.Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 7.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
απόντες : 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
παρόντες : 1.Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2.Καραχοντζίτης(Ασπροκάμπου) 3.Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
4.Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5.Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
απόντες : 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 5. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
8. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 9. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 17. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νανόπουλος

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου), Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού), Κουλούκης Σ. (Μεσινού).

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Στο 16ο θέμα ΗΔ: Δομετίου Β.

Στο 1ο θέμα ΗΔ: Νικολάου Δ.(Κ.Διμηνιού), Καραχοντζίτης N.(Ασπροκάμπου), Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού), Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος).

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

1ο  Θέμα  

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Πελοποννήσου» με τίτλο: «Αναβάθμιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Αστικού Περιβάλλοντος σε κύρια Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές ΒΑΑ» , ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου, εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 26-2-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 26.02.2019

 

Τμήμα Προγραμματισμού,

Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Πληροφορίες: Α. Χήτα

Προς :

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα:    Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2Ος Ειδικός Προϋπολογισμός», στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Πελοποννήσου» με τίτλο: «Αναβάθμιση της Ποιότητας και της Λειτουργικότητας του Αστικού Περιβάλλοντος σε κύρια Αστικά Κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται Στρατηγικές ΒΑΑ».

 

Έχοντας Υπόψη:

 1. Την με Α.Α. ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3412/2018 και κωδικό ΠΕΛ57 (Έκδοση 1.0) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία καλούνται οι Δικαιούχοι Δήμοι των Επιλέξιμων Αστικών Κέντρων( σύμφωνα με τους ειδικότερους κανόνες επιλεξιμότητας της πρόσκλησης), όπως υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 2. Τον 2ο Ειδικό Προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 01/2017 μελέτης έργου (Επικαιροποίηση την 15η.01.2019) της Τ.Υ. του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 000,00 € (771.774,19 + 185.225,81 € ΦΠΑ 24%) όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 55/2019 ΑΔΣ και η οποία  αφορά στην ανάπλαση των εν λόγω πεζοδρομίων της πόλεως του Κιάτου. Πρόκειται για ολική ανάπλαση των πεζοδρομίων (διαμόρφωση υπόβασης, ραμπών, κράσπεδα και επενδύσεις) και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού (φωτιστικά, κάδοι απορριμμάτων, διακοσμητικά κολωνάκια).
 3. Το με Α.Π.: 181/22.02.2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΠ-Η/ Περιοχή Κορίνθου / Πρακτορείο Ξυλοκάστρου, με το οποίο υπολογίσθηκε η δαπάνη αποξήλωσης των υφιστάμενων στύλων και υπογειοποίησης του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή επέμβασης του εν θεμάτι έργου και η οποία ανέρχεται σε 294,00 € (176.850,00 + 42.444,00 ΦΠΑ 24%).
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σικυωνίων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), δύναται να υποβάλει την ακόλουθη πρόταση:

 

Τίτλος Πρότασης:                       «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2Ος Ειδικός Προϋπολογισμός»

Προϋπολογισμός:                      1.176.294,00 €

Θεματικός Στόχος:          06. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Ειδικός Στόχος:                           3.6.1 Αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών κέντρων

3.6.2 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

 

Κατηγορία Περιφέρειας:          Μετάβαση

 

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων υποέργων :

 

 • Υποέργο 1: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2Ος Ειδικός Προϋπολογισμός»,

προϋπολογισμού : 957.000,00 € (771.774,19 + 185.225,81 € ΦΠΑ 24%)

 

 • Υποέργο 2: «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης – 2ος Ειδ. Π/Υ της 01/2017 μελέτης»,

προϋπολογισμού : 219.294,00 € (176.850,00 + 42.444,00 ΦΠΑ 24%)

 

 1. Το γεγονός ότι η υπάλληλος του Γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης ς, Χήτα Αμαλία, λόγω εμπειρίας σε αντίστοιχα προγράμματα χρηματοδότησης δύναται να οριστεί υπεύθυνη της πράξης, στο πλαίσιο των καθηκόντων της οποίας περιλαμβάνεται:

α)      η σύνταξη και η υποβολή, των Τεχνικών Δελτίων Έργων & υποέργων,  Αιτήσεων Ελέγχου Νομιμότητας Δημοσίων Συμβάσεων (Στάδιο: Δημοπράτησης, Σύμβασης και Τροποποίησης), Αιτημάτων Κατανομής, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Δελτίων Επίτευξης Δεικτών και Δελτίων Ωρίμανσης.

β)     η επικοινωνία με την  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Πελοπόννησος».

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου :

 

 1. περί υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο : «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2Ος Ειδικός Προϋπολογισμός», συνολικού προϋπολογισμού 176.294,00 €, της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρηματοδοτείται από το εν λόγω στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

 1. περί ορισμού της υπαλλήλου του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Χήτα Αμαλίας, ως υπευθύνου της πράξης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.
Η Εισηγήτρια

Αμαλία Χήτα

ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Με βάση τα παραπάνω κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

 • την με Α.Α. ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3412/2018 και κωδικό ΠΕΛ57 (Έκδοση 1.0) Πρόσκληση
 • την από 26-2-2019 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ομόφωνα

 

 1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι, την υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο : «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 2Ος Ειδικός Προϋπολογισμός», συνολικού προϋπολογισμού 1.176.294,00 €, της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρηματοδοτείται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 03 «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

2.Ορίζει, την υπάλληλο του Τμήματος  Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, κ. Χήτα Αμαλία, ως υπεύθυνη της πράξης, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλει ο Δήμος Σικυωνίων πρόταση για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα.

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 66/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12/03/2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email