62-2024 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α.ΘΜΙΑΣ & Β.ΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΘΕΑΤΡΩΝ & ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
Print Friendly, PDF & Email