6/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης/4. 1. 2023  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η (δια ζώσης )

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αρ.  Απόφασης:   6/2023

Περίληψη: Έγκριση «Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2023».

          

Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης)  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την  αριθ.21380/30-12-2022, έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, του Υπουργείου Εσωτερικών, σε κάθε  Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος  παραβρέθηκε στην συνεδρίαση.   

Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη δηλαδή:

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης    3. Τσολάκος Γεώργιος 4. Ζάρκος Δημήτριος 
5 . Σωτηρόπουλος Ιωάννης 6. Κουτρέτσης Σπυρίδων 7. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ. 8. Δομετίου Βασίλειος
9. Θελερίτης Γεώργιος  10. Φιακάς Παναγιώτης  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)  11.ΣώκοςΔημήτριος (προσήλθε

κατά την συζήτηση του 5ο θέματος) 

12. Τσιόγκας Νικόλαος  (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)                         
13. Aλεξόπουλος Βασίλειος 14. Λέγγας Μάρκος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος)  15. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 16. Γαλάνης Βασίλειος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ο θέματος) 
17. Παπαγεωργίου Δημήτριος 18. Ρουμπέκας Γεώργιος 19. Μαστοράκης Δημήτριος 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Σαρχάνης Κων/νος 22. Μπακόλιας Παναγιώτης  23. Παπαβασιλείου Νικόλαος 24. Χουσελάς  Ευάγγελος
25. Νανόπουλος Βασίλειος      
       
 

           ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1. Συριάνος Κων/νος                         

 

2. Γκούμας Σταμάτιος

 
     

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
         ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου) 3. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού
4.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 5. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου) 6. Τρίμης Αναστάσιος (Κλημεντίου) 7. Σκούπας Α. (Μποζικών)
8. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 9. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 10. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)  
                    (οι παρακάτω  Πρόεδροι των  κοινοτήτων δεν παραβρέθηκαν,  αν και κλήθηκαν νόμιμα)
           ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)

 

2. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)

4. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 5. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 6.  Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας) 7 .Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
8. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος     (Ασπροκάμπου) 9. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 10. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

11.Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
12.  Καλαντζής Π. (Γονούσας)

 

13. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 14.  Δρόλιας Πανταζής-Παντελής   (Κυλλήνης) 15. Παναγόπουλος (Πανοράματος)
16. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου)

 

17. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου)
20. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 21. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα)

 

22. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)

 

23. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
24 Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 25. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

26. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)  
 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ : 1. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος (κατά την συζήτηση του 6ου θέματος)

2. Λέγγας Μάρκος  (κατά την έναρξη συζήτηση του 6ου θέματος)

3. Γαλάνης Βασίλειος (κατά την συζήτηση του 6ου θέματος)

 

 

      Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Πρόβου  για την τήρηση

των πρακτικών.

 

6ο    Θέμα  ημερήσιας διάταξης 

 

(Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λέγγας Μάρκος δήλωσε ότι,  μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε , η συνεδρίαση και η συζήτηση του θέματος είναι αντισυνταγματική  ως εκ τούτου εμείς ως παράταξη αποχωρούμε (και αποχώρησε ο κ. Μ. Λέγγας )

 

Στο 6ο  Θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση «Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2023», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Σκαρμούτσος εισηγούμενος το θέμα  έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:

 

  1. Το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2023 όπως αυτό συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και αναλυτικά αναφέρεται στο αποφασιστικό της παρούσας .

 

  1. Την αριθ. 1/2022 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης, (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).

 

  1. Την αριθ. 13/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων έτους 2023, (η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).

 

Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Κων. Σαρχάνης ανέλυσε λεπτομερώς το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 και έδωσε απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα

που του τέθηκαν από τα μέλη του Συμβουλίου.

 

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ.  Ν. Ζαχαρόπουλος και Β. Γαλάνης.

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει  σχετικά.

 

      Ο Δημοτικός Σύμβουλος,  εκπρόσωπος της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Δ. Παπαγεωργίου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ,  …….. από το Τεχνικό  Πρόγραμμα του έτους 2023 απουσιάζει η ανάπτυξη του Δήμου Σικυωνίων, απουσιάζει η   Τουριστική ανάπτυξη τόσο της παραλιακής ζώνης της πόλης του Κιάτου,  όσο και της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού,   ομοίως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη,  για τους αρχαιολογικούς χώρους π.χ. Τιτάνης, Μποζικών κ.λ.π. καμία πρόβλεψη για Λίμνη τη Στυμφαλίας, επίσης καθυστερήσεις σε έργα 10ετίας και ποιότητα έργων αμφισβητούμενη.  

 Για τον λόγω αυτό καταψηφίζω  το τεχνικό πρόγραμμα.       

 

   Ο Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής της ελάσσονος  μειοψηφίας κ. Β. Νανόπουλος μεταξύ άλλων  ανέφερε ότι, …….. στο τεχνικό πρόγραμμα δεν έχουμε έργα αναγκαία, έχουμε έργα για εργολαβικό όφελος , δεν έχουμε αντιπλημμυρικά έργα,  αντισεισμικά έργα,  έργα πυροπροστασίας,  καθώς και λύσεις στα κτιριακά  προβλήματα των Σχολικών μονάδων (αίθουσες προκάτ),  για τον λόγω αυτό  καταψηφίζω το Τεχνικό πρόγραμμα.       

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

την ισχύουσα νομοθεσία

  • το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων 2023
  • την αριθ. 1/2022 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.
  • την αριθ. 13/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,    – και
  • την διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

 

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. :   Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαστοράκη, Α. Κατσιμπούλα ,  Ν. Παπαβασιλείου

Ε. Χουσελά και Β. Νανόπουλου,  (η οποίοι μειοψήφησαν το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023,  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας).

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων  κ.κ.: Α. Λεονάρδου (Κ. Σικυώνος – Κιάτου) ,  Σ. Δεδάκης  (Κ. Καστανέας) ,  Γ. Κοτούλας (Κ. Μουλκίου) Ι. Μιχόπουλος (Κ. Κάτω Διμηνιού) Θ. Παπαδόπουλος (Κ. Ασπροκάμπου)  Π. Ραυτόπουλου (Κ. Πασίου ) Κ. Σελέκος (Κ. Καλλιάνων) 

Α. Σκούπας (Κ. Μποζικών)  Ι. Σπυρόπουλος (Κ. Διμηνιού) Σ. Στάθης (Κ. Μεγ. Βάλτου)  και Τρίμης Α.  (Κ. Κλημεντίου)

 έδωσαν Θετική ψήφο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2023.

 

 

Α.  Ε γ κ ρ ί ν ε ι ,  το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 του Δήμου Σικυωνίων,  το οποίο έχει ως ακολούθως:

 

Α/Α Κωδικός Λογαριασμού  

 

Περιγραφή

Π Ο Σ Ο ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ
1 02.00.6737.001 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο [Πρόγραμμα μελέτης και συντήρησης του υλικού των ανασκαφών των ετών 2013-2019 στην αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας] {Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. απο Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ} 12.400,00  
2 02.60.7331.001 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ/ΥΠ. ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΝ/ΜΨΗΣ & ΑΝΘ/ΤΑΣ [Ελλάδα 2.0] ΣΑΤΑ 063 88.897,88 ΣΤΟ 2022 ΗΤΑΝ ΣΤΟΝ Κ.Α. 02.10.7331.001                                         (ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΕΙΝΑΙ Π.Δ.Ε.)
3 02.20.7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=22.967,11€) +  (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=31.081,32€) 54.048,43  
4 02.25.7312.005 Ανόρυξη Αρδευτικών Γεωτρήσεων {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=18.387,87€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΠΑΠΑΝΩΝ 2021=27.321,49€)} 45.709,36  
5 02.25.7412.005 Εκπόνηση μελετών Άρδευσης (Επιχ/γηση  ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπλ/τική αποφ. Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021, προς κάλυψη λειτουργικών κ.λ.π. αναγκών) 73.066,92  
6 02.30.7323.050 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=101.430,00€) + (Από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=644,81€) 102.074,81  
7 02.30.7323.051 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) 74.400,00  
8 02.30.7323.052 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023) 74.400,00  
9 02.30.7323.005 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία  ΚΙΑΤΟΥ (Ανταποδοτικό Έσοδο Ρυμοτομίας από Χρηματικό Υπόλοιπο παρελθόντων ετών) 146.531,29  
10 02.30.7323.007 Οδοποιία Δ.Ε ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 69.160,00 22SYMV009924769
11 02.30.7323.008 Οδοποιία Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ {Από (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2019=14.287,95€) + (ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=55.252,04)} –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 69.539,99 22SYMV009924619
12 02.30.7323.012 Οδοποιία Κοινότητας ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΕΝΕΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 68.051,20 22SYMV011256497
13 02.30.7323.014 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ και ΨΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 62.370,00 22SYMV011254997
14 02.30.7323.015 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ και ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=37.000,00€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=7.300,01€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2021=3.818,44€)+(ΥΠ. ΕΣ. COVID-19=1.011,79€)                                                 -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 49.130,24 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ                 382/13-09-2022          (ΑΔΑ: 99ΖΟΩ1Θ-ΗΕΗ)
15 02.30.7323.016 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΦΕΝΕΟΥ και ΣΤΕΝΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=10.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022=52.435,19€) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 62.435,19 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 16/2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ                477/22-11-2022          (ΑΔΑ: 960ΑΩ1Θ-ΕΡΝ)
16 02.30.7323.017 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΓΟΝΟΥΣΑΣ και ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022) -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- 73.500,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ                478/22-11-2022          (ΑΔΑ: 934ΡΩ1Θ-ΓΙΦ)
17 02.30.7323.018 Οδοποιία  Κοινότητας ΜΑΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=23.000,00€) + (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=47.000,00€)  –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 17/2022 &                       ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 31/2022
18 02.30.7323.019 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Κοινότητας ΣΟΥΛΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)                                        –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 50.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2022
19 02.30.7323.020 Οδοποιία  Κοινότητας ΜΟΥΛΚΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)  –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70.200,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 27/2022
20 02.30.7323.021 Οδοποιία  Κοινοτήτων ΔΙΜΗΝΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 2022=40.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023=33.000,00€)                                                   –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 73.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 28/2022
21 02.30.7323.022 Οδοποιία  Κοινότητας ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021=12.537,90€ + ΥΠ. ΕΣ. ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2019=50.000,00€  + ΥΠ. ΕΣ.  ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2018=7.462,10€  –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 70.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 29/2022
22 02.30.7326.009 Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων, Δημιουργία – Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών και Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολείων στο Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (Από α) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2019 -ΥΠ. ΕΣ.= 16.352,72€ β) Τέλη Διαφήμισης-Κατηγ.  Δ΄ 2017 ΥΠ. ΕΣ.= 29.016,00€ γ) ΚΑΠ ΟΡΕΙΝ.  ΔΗΜΩΝ  2019=12.592,93€ δ)  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ.  2020=111.654,67€ & ε) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=69.148,68€) +( Από Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΖΟΓΥΓΙΟΥ 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου {Αστική Αναζωογόνηση 2019}=178.235,00€ [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ] 417.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  13/2021
23 02.30.7326.010 Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ {Συμπλ/τική Απόφαση ΥΠ. ΕΣ. απο Κ.Α.Π. ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 68.324,00 AWRD011575498  ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  19/2022
24 02.30.7326.011 Ανάπλαση Πλατείας Κοινότητας ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=20.000,00€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021=20.000,00€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ  14/2022
25 02.30.7412.002 Εκπόνηση μελετών  (Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 17.072,51 21SYMV009781420=12.150,95€ & 22AWRD011511558=  4.921,56 €
26 02.30.7412.004 Εκπόνηση μελετών έτους  (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021) 15.817,24  
27 02.30.7413.012 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γενικό πολεοδομικό σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής (ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών Πλατάνια, Τραγάνα, Νεάπολη» –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ– {ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ 2013} 26.918,06 Α.Δ.Σ.: 110/09-06-2013    ΣΥΜΒΑΣΗ:             3424/05-08-2013
28 02.30.7413.014 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ}  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ) 37.200,00 22SYMV009893627
29 02.30.7413.015 Εκπόνηση της μελέτης με τίτλο {Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο-Πολεοδομικές μελέτες-Πράξεις εφαρμογής} ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 31.432,74  
30 02.45.7326.002 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 65.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 30/2022
31 02.45.7326.003 Διαμόρφωση τάφων Κοιμητηρίων και προσβάσιμων οδών σε αυτά στις Κοινότητες ΜΟΣΙΑΣ και ΜΑΤΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 22.320,00 21SYMV009827004
32 02.45.7326.006 Διαμόρφωση Χώρων Νεκροταφείων Κάτω Διμηνιού & Σουλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 37.040,00 22SYMV009921278
33 02.61.7326.004 Κατασκευή Δημοτικού Σταδίου Σικυωνίων στη Δ.Κ. Κιάτου»,  Από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ=600.000,00€ ,ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2020=18.937,00€ , από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2019=211.494,17€  , από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2020 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=106.500,00€  ,  από ΥΠ. ΕΣ.-  ΚΑΠ 2019 ΟΡΕΙΝ. ΔΗΜΩΝ=19.000,00€ , από  ΣΑΤΑ  2011=769,49€ ,   από ΣΑΤΑ 2011{3η & 4η Δόση}=2.154,81€ , από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2015=10.131,38€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2016=59.642,50€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2017=69.319,17€ από  ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2018=228.849,26€ & από Επιχ/ση ΥΠ. ΕΣ. ως Συμπληρ. απόφαση  Ι΄ Κατανομής από Κ.Α.Π. 2021=72.657,01€   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.399.454,79 Αρίθμ. Απόφασης
ΑΟΕ : 352/18-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΤ1ΥΩ1Θ-ΚΔ3)  Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΑΤΟΥ (1/2019 μελέτη).
34 02.63.7341.002 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ- Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030276 –  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.268.490,86 22SYMV010566392
35 02.63.7341.003 Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου στην Κοινότητα Λαύκας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ του  Δήμου Σικυωνίων  με  Κωδικό  ΟΠΣ 0022030870 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.828.492,82 22SYMV011416113
36 02.63.7341.004 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίου Δεξαμενής στη θέση [Δραγονέρα] ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΚΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ} με Κωδικό ΟΠΣ 0022030870- Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 44.179,65  
37 02.63.7341.005 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – 1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Κωδικό ΟΠΣ 0022030092 –  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 474.293,00 22SYMV010463492
38 02.63.7341.006 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ -1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με  Κωδικό ΟΠΣ 0022030672 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.248.296,77 22SYMV010503199
39 02.63.7341.007 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με  Κωδικό   ΟΠΣ 0022110275 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 624.975,90 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2020  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ                  395/28-09-2022          (ΑΔΑ: 65ΑΝΩ1Θ-Ξ9Ε)
40 02.63.7341.008 Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου για την Άρδευση Εκτάσεων από τη Γεώτρηση [Μπρίμιζα] στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων} με  Κωδικό  ΟΠΣ 0022110879 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.487.634,78 22SYMV011507537
41 02.63.7341.009 Ηλεκτροδότηση Αντλιοστασίων και Γεώτρησης [Μπρίμιζα] για την Άρδευση της Κοινότητας Καισαρίου} με  Κωδικό  ΟΠΣ 0022110879 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑ 082/1 120.030,00  
42 02.64.7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας ΦΕΝΕΟΥ {Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020)                                                                                                  –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 59.273,48 15SYMV003409702
43 02.64.7323.001 Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών & των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29.9.2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΣΑΕ 871) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 523.015,97 19SYMV005364828
44 02.64.7323.006 Βελτίωση Βατότητας Αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων – Πρόγραμμα {ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.760.064,79 22SYMV010792039
45 02.64.7323.012 Οδοποιία Κοινότητας ΓΚΟΥΡΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=53.189.11€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=1.986,98€)  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 64.999,99 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12/2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ                  383/13-09-2022          (ΑΔΑ: Ω57ΣΩ1Θ-ΨΣΞ)
46 02.64.7323.013 Οδοποιία Κοινότητας ΜΟΣΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣ.=50.000,00€)+(Τέλη Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ΄- ΥΠ. ΕΣ. 2019=9.823,91€)+(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. 2022=4.011,28€)   (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 63.835,19 22AWRD011561303
47 02.64.7326.001 Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες – πεζοδρόμια – τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων , Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,   Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών{Κωδικός ενάριθμου έργου 2018ΣΕ87100016 της ΣΑΕ 871} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 319.250,35 19SYMV005465926
48 02.64.7326.006 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων (Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 66.662,39 22SYMV009921211
49 02.64.7326.007 Ανακατασκευή Γέφυρας στη θέση [ΠΛΑΚΑ] της Κοινότητας Μεσινού Δ.Ε. Φενεού» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.} (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.175.999,99 22SYMV011234302
50 02.64.7331.004 Αποπεράτωση  Α΄ ορόφου Κοινοτικού Καταστήματος Κοινότητας ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ του Δήμου Σικυωνίων   {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  –  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 103.649,84 21SYMV009263519
51 02.64.7341.016 Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων Συγκροτήματος Αποθηκών Α.Σ.Ο. και αλλαγής χρήσης (Β΄ Ειδικός Προϋπολογισμός)}»  με Κωδικό ΟΠΣ 5001387 -{ΕΣΠΑ=839.801,97€ + ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020=31.469,30€)- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 871.271,27 21SYMV008085585
52 02.64.7341.017 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 2ος ΕΙΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (Κωδ. ΟΠΣ 5044821),  Επιχ. Πρόγρ.«Πελ/νησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 298.634,15 20SYMV007882811
53 02.64.7341.018 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»   (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0010871447) – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 336.000,02 22SYMV009933395
54 02.64.7341.020 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ – 3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ -Κωδικός ΟΠΣ 5070742 «Πελοπόννησος 2014-2020» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 673.978,77 22SYMV010603166
55 02.64.7341.021 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  -3ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ- (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 343.401,86 22SYMV011363779
56 02.64.7341.022 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ 0035982272  – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 1.000.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84
57 02.64.7341.023 ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό ΟΠΣ 0035985273  – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 1.000.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84
58 02.64.7341.024 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035986072  – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1. 835.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 17/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 278.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 278.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 278.321,84
59 02.64.7341.025 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ 0035986676 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 1.000.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 333.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 333.321,84
60 02.64.7341.026 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ  0035988885 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 21/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
61 02.64.7341.027 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με Κωδικό ΟΠΣ  0035989073 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 20/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
62 02.64.7341.028 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με   Κωδικό  ΟΠΣ   0035989271 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 22/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
63 02.64.7341.029 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ,  ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με  Κωδικό ΟΠΣ  0035992882 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 430.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 143.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 143.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 143.321,84
64 02.64.7341.030 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ  ΜΠΟΖΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035995470 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 500.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 25/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2024= 166.655,17
ΕΤΟΣ 2025= 166.655,18
65 02.64.7341.031 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  με Κωδικό ΟΠΣ  0035996279 – Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020  [ΕΣΠΑ] – ΣΑΕ 082/1 340.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 23/2021           ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ          ΕΤΟΣ 2022 =        34,48
ΕΤΟΣ 2023= 113.321,84
ΕΤΟΣ 2024= 113.321,84
ΕΤΟΣ 2025= 113.321,84
66 02.64.7413.001 Μελέτη Πυροπροστασίας  Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)  Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010=65.720,00€ + Από ΚΑΠ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ 2020=2.902,00€+ Απο ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ=12.270,66€ 80.892,66 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2020
67 02.70.7331.004 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2020=713,51€ + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2021=26.191,70€ + ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2022=63.704,30€ + ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. 2023=63.800,00€) 154.409,51  
68 02.70.7331.005 Αναβάθμιση Υποδομών 1ου & 2ου Δημ. Σχολείου ΚΙΑΤΟΥ (Χρημ. Προγρ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒ. ΙΣΟΖ. 2019-2020 Πράσινου Ταμείου {Αστ.  Αναζ. 2019}=233.479,44€+(ΣΑΤΑ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ.2016=1.364,02€+2017=43.900,73€+2018=12.912,77€ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 291.656,96 21SYMV009456672
69 02.70.7331.007 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΛΑΥΚΑΣ (ΣΑΤΑ 2013 ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡΙΩΝ= 0,57 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤOΥΣ 2017= 607,38 + ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧ. ΚΤΙΡ. ΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018= 18.392,05€)  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 19.000,00 22SYMV011198212
70 02.70.7331.008 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ,  (Από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2018= 15.695,18€ ,  από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2019=45.569,57€  και από  ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=9.371,74€)  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 70.636,49 22AWRD011576903
71 02.70.7331.009 Επισκευή Σχολείου Κοινότητας ΜΕΣΙΝΟΥ (Από  ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2020=54.717,40€ και από ΚΑΠ ΕΠ. ΣΧΟΛ. ΚΤΙΡ. ΕΤΟΥΣ 2021=17.512,60€) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 72.230,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2022  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ                  452/01-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΚΣΣΩ1Θ-ΝΞΛ)
    Γενικά Σύνολα : 24.686.752,11  
             

Β.  Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί,  την παρούσα απόφαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου .

 

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Η  παρούσα  απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 6/2023

Ο Πρόεδρος                                 Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 4 – 1 –  2023

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ 

Print Friendly, PDF & Email