6/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 1ης /21. 01.2020  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης:  6/2020

Περίληψη: Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020 .

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30’ συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή   Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, μετά την με αριθ. 419/17-01-2020 , έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου κ. Σκαρμούτσου Νικολάου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος δεν παρευρέθηκε. Ακολούθως διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, διότι σε σύνολο  27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  23 μέλη δηλαδή:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

1. Σκαρμούτσος Νικόλαος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Σώκος Δημήτριος 4. Τσολάκος Γεωργιος
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων 6. Aλεξόπουλος Βασίλειος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Φιακάς Παναγιώτης 10. Τσιόγκας Νικόλαος 11. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 12. Γκούμας Σταμάτιος
13. Μαστοράκης Δημήτριος 14. Παπαγεωργίου Δημήτριος 15. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 16 . Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Ζαχαρόπουλος Νικόλαος 18. Γαλάνης Βασίλειος 19 Μπακόλιας Παναγιώτης 20. Κατσιμπούλας Αντώνιος
21. Παπαβασιλείου Νικ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος 22. Χουσελάς  Ευάγγελος  23. Νανόπουλος Βασίλειος  
ΑΠΟΝΤΕΣ :
1. Ζάρκος Δημήτριος 2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 3. Λέγγας Μάρκος 4. Συριάνος Κων/νος
       
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Λεονάρδου Α. (Σικυώνος- Κιάτου) 2. Τρίμης Αναστ. (Κλημεντίου). 3. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

4. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) 5. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 6. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 7.  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)
8. Ραφτόπουλος Παν. (Πασίου)      
       
ΑΠΟΝΤΕΣ :  1. Σπυρόπουλος Ι. (Διμηνιού) 2.  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)

 

3. Παπαδόπουλος Θεοδόσιος

(Ασπροκάμπου)

4. Κοτούλας  Γεωργ.(Μουλκίου)

 

5. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)

 

6. Μαγκλάσης Χρ. (Αρχ. Σικυώνα) 7. Παπαγεωργόπουλος Νικ.

(Κεφαλαρίου)

8. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 9. Παπακωνσταντίνου Η.(Τιτάνης)

 

10. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 11. Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
12. ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου) 13. Ρήγας Ι. (Βελίνας)

 

14. Σταθακοπουλος Κ.(Παραδεισίου) 15. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
16. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 17. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 18. Τζελέπης Δ. (Ψαρίου) 19. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)

 

20. Δρόλιας Πανταζής-Παντελής

(Κυλλήνης)

21. Κοτσίρης Β. (Στενού) 22. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 23. Σκούπας Α. (Μποζικών)
24. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 25. Παναγόπουλος (Πανοράματος) 26. Γκορίτσας Δ. (Ματίου) 27. Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
28. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 29. Στριφτόμπολας  Αργ. (Γκούρας)    
       
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ:  1. Παπαβασιλείου Νικ. (κατά την συζήτηση του 13ου θέματος ) 2. Γαλάνης Βασ. (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος 3. Ρουμπέκας Γεώργιος  (μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος
       

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Τακτική Υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων  κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών

 

Θέμα 6ο

  • Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σκαρμούτσος Νικόλαος, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 15/1/2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής η οποία  έχει ως ακολούθως:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

              Αρ. Πρωτ.: 330         

Κιάτο 15/1/2020

 

             ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα:     «Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2020».

 

Με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο νέος Δήμος Σικυωνίων καλείται να παρέχει υπηρεσίες σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια που συγκροτείται από τις Δημοτικές Ενότητες του Φενεού και Στυμφαλίας.

Η έλευση του προαστιακού στο Κιάτο προκάλεσε μεγάλη ανοικοδόμηση και αύξηση του πληθυσμού, καθώς και προσέλευση πολλών παραθεριστών κατά τους θερινούς μήνες, αλλά και πολυάριθμων επισκεπτών κατά τις εορτές και αργίες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεράστιου φόρτου εργασίας στη Δ/νση Περιβάλλοντος, που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί από το υπάρχον προσωπικό, το οποίο τελευταία μειώθηκε δραματικά, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων.

Δεδομένου ότι υπάρχει περιορισμός στις νέες προσλήψεις μονίμου και εποχιακού προσωπικού και για την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας, θεωρείται απαραίτητη η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής όλες τις ημέρες του μήνα ή και σε απογευματινή ή και νυχτερινή βάρδια για το 2020.

Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από το προσωπικό. Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο ή Κυριακή ή αργίες θα χορηγείται άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας καθώς και οι όποιες  προσαυξήσεις, σύμφωνα με την  ισχύουσα Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 και 6 του Ν. 1188/1981 «περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Προσωπικού των Ο.Τ.Α.», έτσι όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/07, είναι δυνατό ύστερα από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθημέρου εργασίας για όλο, ή μέρος του Προσωπικού, κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων καθώς και διακεκομμένες ώρες εργασίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους ή της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας,  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, (αρμοδιότητα που μεταβιβάσθηκε στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

 

Αναλυτικά:

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

Το προσωπικό που απασχολείται στην καθαριότητα κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Κλάδος

Αριθμός υπαλλήλων
ΔΕ 29 Οδηγών 12
ΔΕ 28 Χειριστές Μ.Ε. 6
ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας 27
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας:

Το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΥΕ 16 Εργατών κήπων 2
ΠΕ9 Γεωπόνων 1
ΤΕ Τεχν. Γεωπ. 1
ΔΕ Διοικητ. 1

 

Η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με 2 εργάτες πρασίνου, οι οποίοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σικυωνίων. Ο Δήμος αποτελείται από την έδρα του Δήμου (το Κιάτο) και 35 Τοπικές Κοινότητες και η έκτασή του είναι περίπου 600 τ.χλμ. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται είναι οι εξής: κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους, κοπή χορταριών τόσο σε κοινόχρηστους χώρους όσο και σε ακαθάριστα οικόπεδα στα πλαίσια της προστασίας από πυρκαγιές κατά την περίοδο από 1/5/2020 έως 31/10/2020 όπως προβλέπεται από την πυροσβεστική διάταξη και τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, περιποίηση πρασίνου σε όλα τα σχολεία και παιδικούς σταθμούς του Δήμου σε τακτά χρονικά διαστήματα, άρδευση με βυτίο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που δεν έχουν αρδευτικό σύστημα σε όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Τέλος, επειδή δεν υπηρετεί στο Δήμο Συκιωνίων κανένας εργάτης κοιμητηρίου, η υπηρεσία έχει αναλάβει την περιποίηση πρασίνου και κυρίως την κοπή βλάστησης, σε όλα τα κοιμητήρια του Δήμου.

Όλες αυτές οι εργασίες, πολλές από τις οποίες είναι επιβεβλημένες (πυροπροστασία) είναι αδύνατον να εκτελεστούν μέσα στο κανονικό ωράριο και για το λόγο αυτό η υπηρεσία θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

 

Για τις υπηρεσίες του Τμήματος Κινητού Μηχανολογικού  Εξοπλισμού:

 

Το προσωπικό που απασχολείται στο Τμήμα αυτό κατά κλάδο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Κλάδος Αριθμός υπαλλήλων
ΤΕ 4 Ηλεκτρολόγων μηχανικών 1
ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού 1
ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ 1

 

Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του Τμήματος αυτού σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου περιγράφονται ως εξής:

«Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για …………………….τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα, (διαταγές πορείας, δελτία κινήσεως, ΚΤΕΟ κ.λπ.)».

2) «…………………..παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την περιοδική προληπτική τους συντήρηση».

3) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών.

4) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων, και ενεργεί για την απόδοση ή διεκδίκηση του αντιτίμου των ζημιών.

5) Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία του Αμαξοστασίου και του Συνεργείου Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων. «………………….. Μεριμνά για τη λήψη και εφαρμογή των ενδεδειγμένων για τη φύλαξη των αυτοκινήτων μέτρων».

6) «Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου………………………………..».

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Τμήμα Κινητού Μηχανολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ακολουθώντας το ωράριο της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, επειδή είναι υπεύθυνο για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου και επειδή τόσο κατά τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο, υπάρχει ανάγκη κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων λόγω πυρκαγιών, πλημμυρών, βροχοπτώσεων, κατολισθήσεων κτλ., θα πρέπει να έχει την ευχέρεια να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή ή νυχτερινή βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έχει γίνει πρόβλεψη δαπάνης στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2020 για υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων, με Κ.Α.:  02.20.6012,  02.20.6022, 02.20.6042, 02.35.6012, 02.30.6012, 02.10.6012.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το τρέχον έτος.

Κιάτο 15/01/2020

Ο Δήμαρχος

Κ.ε.ε.

Η προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

και Ποιότητας Ζωής

Πέτρου Βασιλική

ΠΕ9-Γεωπόνος

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • τη ισχύουσα Νομοθεσία
  • το με αριθ. πρωτ. 330/15-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής , – και
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κατά Πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Ευάγγελου Χουσελά και Βασιλείου Νανοπουλου   

 

  1. Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών, για το έτος 2020, όπως ανά Υπηρεσία και Κλάδο περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.

 

Καθημερινή απασχόληση των εργαζομένων, όλες τις ημέρες του μήνα  και σε απογευματινή ή  νυχτερινή  βάρδια καθώς και τις ημέρες αργίας.

  • Η εργασία θα προσφέρεται εκ περιτροπής από όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

 

  • Στο προσωπικό που θα απασχοληθεί Σάββατο, Κυριακή ή αργίες θα δοθεί άλλη ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

  • Στο προσωπικό που θα απασχολείται Σάββατο θα χορηγείται ημέρα ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και συγκεκριμένα την Τετάρτη. Στην περίπτωση που η Τετάρτη συμπίπτει με αργία, ή υπάρχουν άλλες ειδικές συνθήκες οι οποίες δεν επιτρέπουν τη χορήγηση ημέρας ανάπαυσης την Τετάρτη, θα χορηγείται την επόμενη εργάσιμη.

 

  1. Στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2020, έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης

 

Συντάχθηκε και υπογράφεται .

Η  παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 6/2020

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 21.1.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ε.  ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ         

Print Friendly, PDF & Email