6η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (12-6-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κιάτο  11-6-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.4592

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ    

 

                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής                 

                                   

                                 1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                                    2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                                    3.- Μυττά  Ιωάννη

                                    4.- Σώκο Δημήτριο

                                    5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                    6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 12ην Iουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα  08 : 30  π. μ. σε  ΕΚΤΑΚΤΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τις παρ.5   του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

Η  παρούσα συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών εκτελέσεως του έργου.

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί  διαπλάτυνση πεζοδρομίων της οδού Φιλλύρα  στην Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου

 

                                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                            ΚΑΙ  Α/Α    Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                     ΣΩΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                      (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)                                                              

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email