6η/2019 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                            6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 12-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 160

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Πανάγου Αθανάσιος
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
 9. Παπαθανασίου Ελένη
 10. Βυτινιώτης  Αλέξιος

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  18 Ιουνίου   2019  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση  διενέργειας και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας με τίτλο  «Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών για την ανανέωση του προγράμματος (S Management Plus) με την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ.
 2. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 6o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 3. Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1( μία) θέση  καθαρίστριας/ καθαριστή στο Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής  για την επιλογή της θέσης   καθαρίστριας/καθαριστή.
 4. Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση  σχολικών μονάδων α) 1ου Δημοτικό Σχολείο  Κιάτου, β) Νηπιαγωγείο Ψαρίου και γ)   Δημοτικό Σχολείο Καλλιάνων.
 5. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.500,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως                (Β΄ κατανομή)  λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

   Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email