6η/2019 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6η /2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  16 Απριλίου 2019

 

Κιάτο 11/04/2019

αρ. πρωτ.: 4251

                       

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1. Μυττά Ιωάννη
2. Ζάρκο Δημήτριο
3. Αλεξόπουλο Βασίλειο
4. Μπουζιάνη Βασιλική
5. Σπανό Κωνσταντίνο
6. Κελλάρη Βασίλειο (fax: 2741022144)

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την                                         Τρίτη 16η Απριλίου 2019 και ώρα 12:00’ μεσημβρινή σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

α/α   ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
1.                      Έγκριση 91/2019 απόφασης Δημάρχου, ορισμού δικηγόρου για σύνταξη έγγραφων εξηγήσεων για λογαριασμό του Αντιδημάρχου Μυττά Ιωάννη, ενώπιον του Δασάρχη Κορίνθου.
2.                      Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξουσίου.
3.                      Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικαστικής απόφασης
4.                      Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης άσκησης ή μη πρόσθετων λόγων κατά πρωτοκόλλου αποβολής Δασάρχη Κορίνθου.
5.                      Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
6.                      Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ένδικων μέσων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων του Λιμεναρχείου Κορίνθου.
7.                      Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του ΣΑΛΩΝΙΚΗ ΛΩΡΕΝΤΖΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.
8.                      Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου την Τετάρτη 27/11/2019 κατά τη συζήτηση αίτησης-κλήσης Γεωργίου & Αδαμαντίας Χριστοδούλου
9.                    Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη καθορισμού οριστικής ή μη μονάδος μετά την 59/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, κατόπιν γνωμοδότησης, δυνάμει της 54/2019 απόφασης ΟΕ.
10.               Παράταση της 14713/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της ΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»
11.               Παράταση της 14717/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας οδικών δικτύων της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»
12.               Παράταση της 14735/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»
13.               Παράταση της 14737/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»
14.               Παράταση της 14738/28.12.2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και τον ΖΑΡΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ  για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»
15.               Ανάκληση της 64/2019 απόφασης ΟΕ περί «Έγκρισης της 16/2018 μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σικυωνίων» και λήψη νέας , λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.
16.               Έγκρισης της 11/2019 μελέτης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των ΝΠ για το έτος 2019»
17.               Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία (Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων) στα ΤΔ Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού & Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων-Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός»
18.               Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του έργου «Άμεση αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων στη ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του ν. 4412/2016 και την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 29ης/09/2018, που έπληξε  τη ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
19.               Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- για την εκτέλεση του έργου «Άμεση επισκευή-κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στη ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 §2γ του ν. 4412/2016 και την περίπτωση 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 29ης/09/2018, που έπληξε τη ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
20.               Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
21.               Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 

Print Friendly, PDF & Email