6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05-07-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 01-07-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 15523
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Χρυσικό Παύλο
4.- Καρακούση Ευάγγελο
3.- Πανάγου Αθανάσιο
5.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
6.- Χατούπη Νικόλαο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 5ην Ιουλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14: 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) «Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης Τροφίμων) της κας Γιαννάκαινα Αικατερίνης του Αναστασίου στην Τοπική Κοινότητα Σικυώνος (Βασιλικό) της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων».
2 Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης τροφίμων και ποτών (Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) λειτουργία κινητής καντίνας σε συγκεκριμένο χώρο – άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, της κας Σιώκου Ουρανίας του Βλασίου στην παραλία στην Τοπική Κοινότητα Διμηνιού της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.
3 Τροποποίηση χρήσεων γης στην Π. Ε. (Καν/λου –Σφαγείων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email