5η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

5ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   Tης  ( 12-09-2017)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κιάτο    08-09-2017
NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:   12
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ
        
Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της  Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων.
         
1.-  Tην  κ. Καλλιώρα Αναστασία,  Δ/ντρια  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2.-  Την κ.  Βυτινιώτη  Δήμητρα  Δ/ντρια  του  1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3.-  Tην  κ. Μπόκια Βασίλειο,  Δ/ντη του  1ου  Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
4.-  Τον κ.  Κατσούλα  Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ  Κορινθίας.
5.-  Τον κ. Δούρο  Παλαιολόγο, εκπρόσωπο  της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.    Ν. Κορινθίας.
6.-  Τον κ. Κουκουμέλη  Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.
7.- Τον κ.  Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
8.- Τον κ.  Κελλάρη  Κων/νο , εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.
                            Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) 1ος  Όροφος, την  12ην  Σεπτεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 13:30 μ. μ. σε  τακτική δημόσια Συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

1    Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2017, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ποσού  60.300,00  €  (3ην Κατανομή).

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΗΛΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Print Friendly, PDF & Email