547/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                          

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                   ορθή επανάληψη              

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 36ης/28.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 547/2016

Περίληψη :
Ενέργειες για τον χαρακτηρισμό του Δήμου Σικυωνίων ως «Ορεινός Δήμος».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. , συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 19418/22-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Λεονάρδου Αναστάσιος   10. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
2. Ρουμπέκας Γεώργιος       11. Φιακάς Παναγιώτης  
3. Θελερίτης Γεώργιος   12. Δομετίου Βασίλειος  
4 Κουτρέτσης Σπυρίδων   13. Κελλάρη Ιωάννα            
5 Μπούρης Ευάγγελος      14. Σπανός Κωνσταντίνος  
6 Τσιάνος Ιωάννης      15. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
7 Μυττάς Ιωάννης   16. Σαρχάνης Κων/νος  
8 Σωτηρόπουλος Ιωάννης   17. Γεώργας Χρήστος  
9 Χρυσικός Παύλος   18. Μπακόλιας Παναγ.  
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β. 7. Σκαρμούτσος Νικόλαος  
2. Πανάγου Αθανάσιος 5. Ζάρκος Δημήτριος 8. Κελλάρης Βασίλειος  
3. Καρακούσης Ευάγγελος 6. Λαλιώτης Γεώργιος   9. Νανόπουλος Βασίλειος  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Σκούπας Α. (Μποζικών)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
        Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
        Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
        Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
        Ρέλιας Α. (Γκούρας)
        Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
        Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
                           

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Ενέργειες για τον χαρακτηρισμό του Δήμου Σικυωνίων ως «Ορεινός Δήμος», o Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω:

«Συνάδελφοι, με αφορμή την Κ.Υ.Α. σχετικά με την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης θέλω να τονίσω τα εξής: Ο Δήμος μας με το ν. 3852/2010 προέκυψε με τη συνένωση των ορεινών πρώην Δήμων Φενεού και Στυμφαλίας και του Δήμου Σικυωνίων. Με τον ίδιο νόμο ο Καλλικρατικός πλέον Δήμος Σικυωνίων δεν έχει χαρακτηριστεί ως ορεινός, στερώντας από τους κατοίκους των αντίστοιχων Τοπικών Κοινοτήτων, των όποιων πλεονεκτημάτων απολαμβάνουν οι κάτοικοι των ορεινών δήμων.

Οι τοπικές κοινότητες (Τ.Κ.) της Δ.Ε. Φενεού βρίσκονται σε υψόμετρο από 850 m έως 1000 m και οι Τ.Κ. της Δ.Ε. Στυμφαλίας από 800 m έως 990 m. Οι τοπικές αυτές κοινότητες καθώς και πολλές από τις τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Σικυωνίων είναι χαρακτηρισμένες ορεινές σύμφωνα με την 85/148/ΕΟΚ (Ελλάδα) οδηγία της Ε.Ε. (Συγκεκριμένα από τις 36 συνολικά Τοπικές Κοινότητες του σημερινού Δήμου Σικυωνίων, οι 28 είναι χαρακτηρισμένες ορεινές).

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., αναφορικά με την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης , ο Δήμος μας ανήκει στην Γ΄ ζώνη ενώ ο γειτονικός μας Δήμος Νεμέας του οποίου τα χωριά βρίσκονται σε μέσο υψόμετρο που δεν ξεπερνά τα 350 m εντάσσεται στη Β΄ ζώνη. Τι σημαίνει αυτό;

Σύμφωνα πάντα με την Κ.Υ.Α. οι κάτοικοι της Γ΄ ζώνης δικαιούνται επιδότησης 8 lt ανά τ.μ. ενώ της Β΄ ζώνης 15 lt ανά τ.μ. Παράλληλα η ανώτατη συνολικά επιδοτούμενη κατανάλωση ανά κύρια κατοικία στη Γ΄ ζώνη ανέρχεται στα 800 lt ενώ στη Β΄ ζώνη στα 1500 lt παρά του ότι οι ανάγκες των κατοίκων των ορεινών χωριών του Δήμου μας, λόγω υψομέτρου, είναι πολλαπλάσιες εκείνων των χωριών του ορεινού Δήμου Νεμέας.

Ζητούμε λοιπόν τη συμπαράσταση των βουλευτών του νομού μας στην κατεύθυνση τροποποίησης της ΚΥΑ ώστε να αρθεί η εις βάρος μερίδας συμπολιτών μας κατάφωρη αδικία. »

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την πρόταση του Προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κου Αναστασίου Λεονάρδου ως αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης.
  2. Ζητά τη συμπαράσταση των βουλευτών του νομού μας, στην κατεύθυνση τροποποίησης της ΚΥΑ αναφορικά με την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και το χαρακτηρισμό του Δήμου Σικυωνίων ως «Ορεινό Δήμο», χαρακτηρισμός που δεν έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 547/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email