531/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 33ης/13.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 531/2016

Περίληψη : Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Στυμφαλίας  
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18619/09.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος       13. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος Αποχώρησε μετά το 24ο θέμα της Η.Δ.
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Τσιάνος Ιωάννης     Σπανός Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα της Η.Δ.
  Πανάγου Αθανάσιος     Κελλάρης Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Μπούρης Ευάγγελος     Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Δομετίου Βασίλειος     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Ζάρκος Δημήτριος   21. Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
  Αλεξόπουλος Βασίλειος   22. Μπακόλιας Παναγ. Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Νανόπουλος Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κων/νος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος            
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 19ο

       Στο 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Στυμφαλίας,o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 09.12.2016 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                            Κιάτο 9 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣ :

κον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Τμήμα: Οικονομικό

Η υπάλληλος: Π. Λίγκα

ΘΕΜΑ:  Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών

               Δ.Ε. Στυμφαλίας

                

            Οι πιο κάτω δημότες μας με αίτησή τους ζητούν την διαγραφή οφειλών τους από τους καταλόγους τελών Νεκροταφείου, Άρδευσης , Ύδρευσης, Τ.Α.Π. και δικαιώματος βοσκής της Δ.Ε Στυμφαλίας, διότι είτε υπάρχει λάθος χρέωση, λάθος ένδειξη κυβικών, λάθος αριθμός παροχών, είτε χρεώσεις ακινήτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς κάποια οικόπεδα έχουν πωληθεί, έχουν καλύψει την επιτρεπόμενη δόμηση, είχαν δηλωθεί εσφαλμένα από τους ιδιοκτήτες τους και τώρα γίνεται η διόρθωση, κτίσματα έχουν ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδουν το Τ.Α.Π. μέσω λογαριασμών Δ.Ε.Η., είτε ο ιδιοκτήτης δεν ήταν κάτοχος του συγκεκριμένου ακινήτου, είτε η βεβαίωση είχε γίνει εκ παραδρομής κλπ.

         Για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων η προσκόμιση του εντύπου Ε9, συμβόλαια μεταβίβασης, λογαριασμοί της Δ.Ε.Η., καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί η μεταβολή των στοιχείων των ακινήτων καθώς και βεβαίωση των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.

           Κατόπιν τούτων και αφού έγινε η επεξεργασία των στοιχείων αυτών, η υπηρεσία μας εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή των πιο κάτω οφειλών όπως δείχνει η συνημμένη κατάσταση.

Συν.: Κατάσταση διαγραφών

Η Δημοτική Ταμίας                             Η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Ταμείου

       Παναγιώτα Λίγκα                                                             Χαρίκλεια Λούτα

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                               Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

       Ε γ κ ρ ί ν ε ι την Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών της Δ.Ε. Στυμφαλίας, του Δήμου μας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εισήγηση και τις συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις τελών Νεκροταφείου, Άρδευσης , Ύδρευσης, Τ.Α.Π. και δικαιώματος βοσκής της Δ.Ε Στυμφαλίας,  όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 531/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email