53η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

53η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου  2018

                                                               

Κιάτο  27.12.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 14593

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ:

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

1.    Μυττά Ιωάννη
2.    Ζάρκο Δημήτριο
3.    Αλεξόπουλο Βασίλειο
4.    Μπουζιάνη Βασιλική
5.    Σπανό Κωνσταντίνο
6.    Κελλάρη Βασίλειο (fax:2741022144)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την Παρασκευή 28  Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 11:00’ πμ  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.                    Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αρδευτικών δικτύων της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2.                    Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών οδικών  δικτύων της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).
3.                    Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ακίνητης περιουσίας της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων», σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4.                    Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
5.                    Έγκριση 1ου Πρακτικού ανάδειξης αναδόχου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση ΛΙΜΝΗ-ΑΜΠΕΛΙΑ».
6.                    Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
7.                    Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης.
8.                    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής Αργυρόπουλου Ηλία κλπ.  (384/12.12.2018)
9.                    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση κατατεθείσας αγωγής Σκουμπουρδή Νικόλαου κλπ.  (385/12.12.2018)
10.               Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2018.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

 

Print Friendly, PDF & Email