525/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 33ης/13.12.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 525/2016

Περίληψη :

Επί του με αριθ. πρωτ. 16554/30-9-2016 αιτήματος του κ. Χαρλαύτη Απόστολου, περί:

« Χορήγησης άδειας απαγόρευσης Στάσης – Στάθμευσης στην Τ.Κ. Στενού» .

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 19:30, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την αριθ. 18619/09.12.2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Ρουμπέκας Γεώργιος       13. Φιακάς Παναγιώτης  
  Μυττάς Ιωάννης     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Θελερίτης Γεώργιος     Χρυσικός Παύλος Αποχώρησε μετά το 24ο θέμα της Η.Δ.
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Κελλάρη Ιωάννα            
  Τσιάνος Ιωάννης     Σπανός Κωνσταντίνος Αποχώρησε μετά το 13ο θέμα της Η.Δ.
  Πανάγου Αθανάσιος     Κελλάρης Βασίλειος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Μπούρης Ευάγγελος     Σκαρμούτσος Νικόλαος Αποχώρησε μετά το 10ο θέμα της Η.Δ.
  Δομετίου Βασίλειος     Γεώργας Χρήστος Αποχώρησε μετά το 6ο θέμα της Η.Δ.
  Ζάρκος Δημήτριος   21. Ραυτόπουλος Γεώργιος Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
  Αλεξόπουλος Βασίλειος   22. Μπακόλιας Παναγ. Αποχώρησε μετά το 15ο θέμα της Η.Δ.
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Μαυραγάνη Κυριακή 2. Νανόπουλος Βασίλειος 3. Σαρχάνης Κων/νος 4. Λαλιώτης Γεώργιος  
5. Καρακούσης Ευάγγελος            
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
Φαρμάκης Π. (Κιάτου) Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)   Καλαντζής Π. (Γονούσας) Ρήγας Ι. (Βελίνας)
Νικολάου Ν. (Σουλίου) Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)   Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου) Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) Βρέντας Ι. (Διμηνιού)   Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)   Δεδάκης Σ. (Καστανέας) Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) Ράπτης Ν. (Καισαρίου)   Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)   Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας) Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)   Ρέλιας Α. (Γκούρας) Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 13o

   Στο 13ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Επί του με αριθ. πρωτ. 16554/30-9-2016 αιτήματος του κ. Χαρλαύτη Απόστολου, περί: « Χορήγησης άδειας απαγόρευσης Στάσης – Στάθμευσης στην Τ.Κ. Στενού», o Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου

Α. Το εν θέματι αίτημα του κ. Χαρλαύτη Απόστολου με το οποίο ζητά την χορήγηση άδειας στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του γκαράζ ιδιοκτησίας του , στην Τ.Κ. Στενού.

Β. Την με αριθ. πρωτ. 18110/30-11-2016 θετική Γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Στενού .

Γ. Την από 09/12/2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κιάτο, 09/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

                                                                                                          ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παπαβασιλείου Βασίλειος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών & πολεοδομίας, του Δήμου Σικυωνίων, έχοντας υπόψη:

 1. Το άρθρο 34§ 3 εδαφ. β & το άρθρο 52 του Κ.Ο.Κ.
 2. Το Ν. 960/1979 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα
 3. Την αριθμ. 16554/2016 αίτηση του κ. Χαρλαύτη Απόστολου, για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδας Ρ-40 στάσης – στάθμευσης οχημάτων εμπρόν από το γκαράζ του ώστε να έχει εξασφαλισμένη       την είσοδο-έξοδο στην ιδιοκτησία του.
 4. Την υπ΄αρ. πρωτ. 18110/2016 θετική Γνωμοδότηση του εκπροσώπου του Τ.Δ. Στενού
 5. Το γεγονός ότι στο Τ. Διαμέρισμα Στενού του Δήμου Σικυωνίων, βρίσκεται η ιδιοκτησία του κ. Χαρλαύτη Απόστολου με ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, όπως άλλωστε φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες.
  Ε       Ι Σ Η       Γ Ο Υ       Μ Α Ι

Να χορηγηθεί άδεια, στον κ. Απόστολο Χαρλαύτη, τοποθέτησης Απαγορευτικού Σήματος Στάσης και Στάθμευσης οχημάτων,(πινακίδα Ρ-40) στην οδό εμπρός της ιδιοκτησίας του, στο Τοπικό Διαμέρισμα Στενού, εφόσον υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.  

Ο Διευθυντής

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

                                                                      Παπαβασιλείου Βασίλειος Πολ. Μηχ. ΠΕ3

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • το με αριθ. πρωτ. 16554/30-9-2016 αιτήματος του κ. Χαρλαύτη Απόστολου,
 • την με αριθ. πρωτ. 18110/30-11-2016 Γνωμοδότηση του Εκπροσώπου της Τ. Κ. Στενού
 • την από 09/12/2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας – και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 1. 1.Εγκρίνει το αίτημα του κ. Χαρλαύτη Απόστολου και συγκεκριμένα την χορήγηση άδειας τοποθέτησης Απαγορευτικού Σήματος Στάσης και Στάθμευσης οχημάτων,(πινακίδα Ρ-40) στην οδό έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του, στην Τ.Κ. Στενού, εφόσον υφίσταται είσοδος – έξοδος ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.  
 1. 2.Κ ο ι ν ο π ο ι ε ί την παρούσα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες επί του θέματος .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 525/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 14 Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email