52η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου  2018
Κιάτο  14.12.2018
Αριθμ. Πρωτ.:14032 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 §3)

ΠΡΟΣ:

Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1.    Μυττά Ιωάννη
2.    Ζάρκο Δημήτριο
3.    Αλεξόπουλο Βασίλειο
4.    Μπουζιάνη Βασιλική
5.    Σπανό Κωνσταντίνο
6.    Κελλάρη Βασίλειο (fax:2741022144)

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την Τρίτη 18  Δεκεμβρίου 2018  και ώρα 11:00’ πμ  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.                     Απευθείας ανάθεση – λόγω κατεπείγοντος – της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΔΕ Σικυωνίων», σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).
2.                     Έγκριση 1ου Πρακτικού ανάδειξης αναδόχου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ -1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 16.11.2017».
3.                     Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ ΤΔ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ & ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ-β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
4.                     Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΒΑΓΙΑ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018.
5.                     Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
6.                     Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί ορισμού ή μη συνηγόρου υπεράσπισης του κου Δομετίου Βασίλειου, μετά την αρ. 0348/2017 Κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
7.                     Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη μετά από αίτηση του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου.
8.                     Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους – ενίσχυση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαίδευσης.
9.                     Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων»
10.                  Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
11.                  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email