508/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 32ης/07.12.2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

Αριθ. Απόφασης : 508/2016

Περίληψη : Έγκριση της αρ. 59/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: «Παραχώρηση ή μη του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος για τους μήνες Νοέμβριο 2016-Απρίλιο 2017».
Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00′, συνήλθε υπό την προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, δυνάμει της αρ. πρωτ. 18474/7.12.2016 έγγραφης πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε ένα σύμβουλο ξεχωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 26 μέλη, δηλαδή:
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
  Λεονάρδου Αναστάσιος     Αλεξόπουλος Βασίλειος  
  Ρουμπέκας Γεώργιος         Σωτηρόπουλος Ιωάννης  
  Μαυραγάνη Κυριακή     Μπουζιάνη – Τσαντίλα Β.  
  Μυττάς Ιωάννης     Χρυσικός Παύλος  
  Θελερίτης Γεώργιος     Κελλάρη Ιωάννα            
  Κουτρέτσης Σπυρίδων     Σπανός Κωνσταντίνος  
  Ζάρκος Δημήτριος     Κελλάρης Βασίλειος  
  Πανάγου Αθανάσιος     Σκαρμούτσος Νικόλαος  
  Μπούρης Ευάγγελος     Γεώργας Χρήστος  
  Δομετίου Βασίλειος     Σαρχάνης Κωνσταντίνος  
  Τσιάνος Ιωάννης     Μπακόλιας Παναγ.  
  Καρακούσης Ευάγγελος     Λαλιώτης Γεώργιος    
  Φιακάς Παναγιώτης     Νανόπουλος Βασίλειος  
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 Ραυτόπουλος Γεώργιος         1  
Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ.   Εκπρόσωποι Τ.Κ.
Παρόντες Απόντες   Παρόντες Απόντες
ουδείς Φαρμάκης Π. (Κιάτου)   ουδείς Ρήγας Ι. (Βελίνας)
  Νικολάου Ν. (Σουλίου)     Καλαντζής Π. (Γονούσας)
  Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)     Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου)
  Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)     Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
  Βρέντας Ι. (Διμηνιού)     Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
  Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)     Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης)
  Ράπτης Ν. (Καισαρίου)     Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
  Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)     Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου)
  Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)     Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
  Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου)     Ρέλιας Α. (Γκούρας)
  Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)     Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
  Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)     Μουλόπουλος Κ. (Ματίου)
  Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)     Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
  Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)     Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
        Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
        Κοτσίρης Β. (Στενού)
        Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)
        Δεδάκης Σ. (Καστανέας)
        Σκούπας Α. (Μποζικών)
        Σταθακόπουλος Κ. (Παραδεισίου)
        Σελέκος Κ. (Καλιάνων)
        Κουλούκης Σ. (Μεσινού)
                         

Στην παρούσα συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 4ο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας το Συμβούλιο ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει .

Το Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: Έγκριση της αρ. 59/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης με τίτλο: «Παραχώρηση ή μη του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος για τους μήνες Νοέμβριο 2016-Απρίλιο 2017», έθεσε υπόψη του συμβουλίου την εν θέματι απόφαση και πρότεινε την παραχώρηση του χώρου.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα Νομοθεσία,
  • την ανωτέρω απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης,
  • την πρόταση του προέδρου,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

                                                      

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

1. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010.

2.Παραχωρεί το παλαιόκλειστό Γυμναστηρίο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος για τους μήνες Νοέμβριο 2016-Απρίλιο 2017, σύμφωνα με την αρ. 59/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’ θμιας Εκπαίδευσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 508/2016

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 8Δεκεμβρίου 2016

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email