5η/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

5ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (2-9-2022)

                                                                                                                                                      

                                                                                    Αριθ. Πρωτ.  13328                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κιάτο  29-08-2022     

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                         ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                    ( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

 

Π Ρ Ο Σ:  1.-  Tα  Μέλη   της  Επιτροπής   Ποιότητας  Ζωής

                              1.- Σκαρμούτσο      Νικόλαο

                              2.- Μπουζιάνη-Τσαντήλα Βασιλική

                              3.- Σαρχάνη   Κων/νο

                              4.- Σώκο Δημήτριο

                              5.- Γκούμα  Σταμάτιο

                                        6.- Κατσιμπούλα   Αντώνιο

 

                2.- Τους   Προέδρους των   Κοινοτήτων

                       1.- Πρόεδρο Κοινότητας   Σικυώνος-Κιάτου

                       2.- Πρόεδρο Κοινότητας   Πασίου

                    

 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 2αν    Σεπτεμβρίου  2022 ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα  10 : 00  π. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  δημόσια Συνεδρίαση  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010  για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                             ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                              ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Παράταση  του ωραρίου χρήσης  μουσικής «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ» του κου Τσέκου  Ιωάννη του Γεωργίου, σε κτίριο επί της οδού Σελίανδρου  37 στη παραλία της Κοινότητας Διμηνιού.
2 Έγκριση  εισόδου-εξόδου οχημάτων στην επαγγελματική  αποθήκη (Βιοτεχνία) για κατασκευή  πορτών-παραθύρων από αλουμίνιο, του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου, Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων, Δήμου Σικυωνίων, επί της δημοτικής οδού.
3 Έγκριση  εισόδου-εξόδου  της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ  Ο.Ε» για το ακίνητο Γκιούλη Δημητρίου στη θέση «Αγ.  Γεώργιος» εκτός σχεδίου πόλης, επί δημοτικής οδού (πρώην Πετμεζά 80).

 

                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

                                                         ΜΥΤΤΑΣ       ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                           

Print Friendly, PDF & Email