5η/2021 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ                                  

                                                                                                            5η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  07-7-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο 02-7-2021

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Aριθ. Πρωτ: 71

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

 

 1. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 2. Δομετίου Βασίλειος
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Γκούμας  Σταμάτιος
 6. Μπόκιας Βασίλειος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Πάτσιου Ιωάννα
 9. Βαφειαδάκης Αριστείδης
 10. Καλφαντή Βασιλική
 11. Αθανασούλη Ελένη
 12. Ρουμελιώτη Βασιλική
 13. Ζάρκο Ευάγγελος

 

Καλείστε σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων,- που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 07 Ιουλίου  ημέρα    Τετάρτη και ώρα 13:00  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020, τις  εγκυκλίους 40/2020 Α.Π.20930/31-3-2020 και 426/2020 Α.Π.77233/13-11-2020, του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση αρχικού αιτήματος και διάθεση ποσού  για προμήθεια καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021.
 2. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 3. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 4. Παραχώρηση αιθουσών και προαυλίου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ  Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ  2021».

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής  Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email